Show simple item record

dc.contributor.advisorFrenning, Ingrid
dc.contributor.authorFagerheim, Erik René Larssen
dc.date.accessioned2014-09-02T07:05:25Z
dc.date.available2014-09-02T07:05:25Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractHovedproblemstilling: Hva uttrykker barn om å være ute i all slags vær i naturbarnehagen om vinteren? Underproblemstilling: Hvilken betydning har personalet for barnas uttrykk? Språk: Norsk bokmål Bakgrunn: Rammeplan for barnehagen gir føringer for at uteliv i barnehagen skal være en hverdagsaktivitet. Barnas uttrykk om å være ute i all slags vær i naturbarnehagen om vinteren er ikke kjent fra tidligere forskning. Personalet har betydning for uttrykkene som signifikante andre. Problemstillingene er sett i sammenheng med hverandre. De er belyst gjennom litteratur fra ulike fagfelt. Metode: Dette er en kvalitativ studie. Problemstillingene blir belyst gjennom intervju med barn i grupper, pedagoger og deltakende observasjon. Uttrykkene er triangulert mot hverandre for å sikre best mulig validitet og reliabilitet. Analyse: Datamaterialet er analysert i et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv. Barns erfaringer og opplevelser med vær har vært sentral. Funn: - Leken undertrykker ytre påvirkning forårsaket av været. - Barna er mer bevisst på været enn personalet tror. - Været har betydning for personalets arbeid i barnehagen. - Barns medvirkning til bekledningen er en forutsetning for barns velvære i utetiden om vinteren.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6598
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6201
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en
dc.subjectnaturbarnehageren
dc.subjectnaturbarnehagenen
dc.subjectfriluftsbarnehageren
dc.subjectfriluftsbarnehagenen
dc.subjectbarnehageren
dc.subjectbarnehagenen
dc.subjectværeten
dc.subjectværen
dc.subjectværforholden
dc.subjectuteliven
dc.subjectuteleken
dc.subjectutetiden
dc.subjectfriluftsliven
dc.subjectbekledningen
dc.subjectklæren
dc.subjectnedbøren
dc.subjectregnen
dc.subjectsnøen
dc.subjectvinteren
dc.subjectleken
dc.titleVi bryr oss ikke om været så lenge vi har noe morsom å gjøre : Om barns uttrykk om å være ute i all slags vær i naturbarnehagenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record