Show simple item record

dc.contributor.advisorSteinholt, Yngvar B.
dc.contributor.authorHøgetveit, Åsne Øysteinsdotter
dc.date.accessioned2014-09-04T11:16:53Z
dc.date.available2014-09-04T11:16:53Z
dc.date.issued2014-05-16
dc.description.abstractOppgåva undersøker korleis kvinnelege soldatar vert framstilt i filmane A zori zdes’ tikhie (Rostotskij 1972) og Leningrad (Buravskij 2007). Om lag ein million kvinner tenestegjorde i dei sovjetiske styrkane under andre verdskrigen. Kvinners krigsdeltaking gjekk langt utover dei tradisjonelle kvinneoppgåvene som helsepersonell og innom administrasjon: Kvinnelege soldatar var skarpskyttarar, pilotar, bemanna maskingevær, luftvernkanoner og panservogner for å nemne noko. Krigen er eit viktig felles minne og traume, og filmar frå denne perioden når gjerne eit breitt publikum. Eit interessant spørsmål blir korleis dialogen mellom filmskapar og publikum kring den kvinnelege krigsdeltakinga er. Oppgåva gjeng inn i to filmar om andre verdskrigen som har kvinnelege soldatar som hovudroller og ser på bodskapen som vert formidla gjennom desse kvinnene. Ved å velje ut ein film frå 1970-talet og ein frå 2000-talet får ein høve til å sjå på brot og kontinuitet i framstillinga av kvinnelege soldatar, men det gjev òg meir overordna perspektiv på kvinnerolla generelt i Russland og Sovjetsamveldet. Forutan kvinneroller i Russland og kvinnelege soldatar drøftar oppgåva tema som historie på film, sovjetisk og post-sovjetisk kultur, og film retta mot ei breitt publikum.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6622
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6222
dc.language.isonnoen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDRUS-3960en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060::Slavisk kulturvitenskap: 064en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Slavic cultural science: 064en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Kvinnehistorie: 073en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Women's history: 073en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Filmvitenskap: 171en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Movie science: 171en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Samtidshistorie (etter 1945): 084en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Contemporary history (after 1945): 084en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Ikke-europeisk/-vestlig historie: 085en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Non-European/Non-Western history: 085en
dc.titleKvinner i sovjetisk og russisk krigsfilm - offer og moralske førebileteen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record