Show simple item record

dc.contributor.advisorBertelsen, Geir
dc.contributor.authorAamot, Anna-Birgitte Gaup
dc.date.accessioned2014-09-17T10:09:13Z
dc.date.available2014-09-17T10:09:13Z
dc.date.issued2014-06-01
dc.description.abstractBakgrunn: Optisk koherens tomografi (OCT) har innenfor øyefaget utviklet seg til å bli et viktig diagnostisk verktøy siden begynnelsen av 1990-tallet. I dag brukes teknikken for å diagnostisere og monitorere sykdomsutvikling samt effekt av behandling av flere øyesykdommer, som for eksempel diabetes retinopati og aldersrelatert macula degenerasjon. OCT instrumentene benytter automatiserte software genererte beregninger for analyse av retinale volum og tykkelsesmål. Disse vil kunne variere fra instrument til instrument. I Tromsø Eye Study er det i bruk to Cirrus HD-OCT modell 4000 instrumenter til datainnsamlingen. Siden instrumentene brukes om hverandre, er det viktig at nøyaktigheten og presisjonen bak målingene gjort av instrumentene korrelerer med hverandre. Formålet med oppgaven er å gjennomføre en inter instrument validering. Materiale og metode: Oppgaven er en valideringsstudie. Dataene som er benyttet i oppgaven er hentet ut fra Tromsø Eye Study, en delstudie i Tromsø 6 undersøkelsen (2007-2008). OCT scann fra 59 deltagere ble gjennomgått manuelt for vurdering av kvalitet på skanning, sentrering av scann og patologi. Totalt 234 bilder ble gjennomgått og analysert ved hjelp av SPSS og Intraclass correlation coeffisient. Litteratur rundt emnet ble søkt opp i databaser som PubMed og Primo (via uit.no/ub). Resultat: De statistiske analysene gjort ved hjelp av SPSS gav oss Intraclass correlation coeffisent på over 0.98 ved alle analysene. Konklusjon: En Intraclass correlation coeffisient over 0.98, tilsier at instrumentene benyttet i Tromsø Eye Study korrelerer svært godt.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6679
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6279
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Oftalmologi: 754en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Ophthalmology: 754en
dc.titleValidering av Cirrus HD-OCT modell 4000 ved Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdeling, UNN Tromsøen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record