Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFørde, Olav Helge
dc.contributor.authorEmelianov, Dima
dc.date.accessioned2014-09-17T11:09:24Z
dc.date.available2014-09-17T11:09:24Z
dc.date.issued2014-05-28
dc.description.abstractOpgaven er et litteraturstudium om temaet legers autonomi. Kjernelitteraturen som er grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen er hentet gjennom søk i databasen PubMed. Supplerende informasjon er hentet i bøker og gjennom søk i øvrige databaser. Formålet med oppgaven er å belyse hvilke forhold som utfordrer legers autonomi i dagens samfunn, og hvilke fordeler og ulemper som følger av en mindre autonom lege. Bakgrunnen for undersøkelsen er misforholdet mellom idealet om legen som en selvregulerende yrkesutøver og de føringer som legges på legens arbeid i dagens samfunn. Innledningsvis definerer jeg begrepet autonomi i relasjon til legeyrket. Deretter presenterer jeg de forhold som ifølge litteraturen utfordrer legers autonomi, nemlig organisatoriske endringer, evidensbasert medisin, og styrkede pasientrettigheter. Dernest presenterer jeg argumenter for og imot sterk autonomi hos legen. Jeg konkluderer oppgaven med å fastslå at det finnes en rekke gode argumenter både for og imot sterk profesjonell autonomi, og avslutter med å spørre hvorvidt autonomi er et utdatert ideal i dagens kliniske hverdag, og om det kan være en hindring for et mer effektivt, rettferdig og faglig sterkere helsevesen i framtiden.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6684
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6284
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en
dc.titleLegers autonomi: En drøfting av trusler mot klinisk autonomi, og fordeler og ulemper ved en mindre autonom klinikeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel