Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDotterud, Lars Kåre
dc.contributor.authorSkjernes, Elisabeth Jacobsen
dc.contributor.authorBrun, Sara Johanne
dc.date.accessioned2014-09-19T05:42:05Z
dc.date.available2014-09-19T05:42:05Z
dc.date.issued2014-07-31
dc.description.abstractMaligne og premaligne hudlesjoner er vanlig hos immunsupprimerte pasienter. Flere risikofaktorer er årsak til denne utviklingen. Det er gjort flere retrospektive studier på dette emnet, men mange av disse er gjort i geografiske områder med annen eksponering for karsinogene faktorer enn i en norsk populasjon. Det er gjort få prospektive studier på samme emne. Vårt mål er å se på forekomsten både av precanserøse og maligne hudlesjoner hos nyretransplanterte, etter hvor lang tid disse opptrer og når det kan være hensiktsmessig å starte regelmessig oppfølging av disse pasientene. Vi vil også se på sammenhengen mellom enkelte faktorer som kjønn, hudtype og solbrenthet, og utviklingen av hudlesjoner. Vi bruker tall basert på observasjoner i hudlegepraksis, hvor 114 nyretransplanterte pasienter ble fulgt opp i perioden 1999-2010. Etter ti års oppfølging har 65 pasienter fått non-melanoma skin cancer (NMSC) eller AK i vår studiepopulasjon. Det er registrert 9 pasienter med spinocellulærkarsinom (SCC) og 23 med basalcellekarsinom (BCC) i studien. 58 pasienter har 371 aktiniske keratoser (AK). Våre funn viser at det er 64,3 ganger økt risiko for SCC og 12,3 ganger økt risiko for BCC hos vår populasjon i forhold til generell befolkning. Våre funn viser også signifikant forekomst av BCC og AK mellom ulike hudtypegrupper. Det er hensiktsmessig at nyretransplanterte med immunsuppressiv behandling starter tidlig med regelmessige kontroller hos hudlege, da dette kan bidra til at risikopasienter oppdages på et tidligere tidspunkt. Spesielt synes kontroller viktig fem år etter transplantasjonstidspunktet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6717
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6319
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Dermatologi og venerologi: 753en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Dermatology and venereology: 753en
dc.subjectBasalcellekarsinomen
dc.subjectSpinocellulært karsinomen
dc.subjectnyretransplantasjonen
dc.subjectimmunsuppressjonen
dc.subjectNon-Melanoma Skin Canceren
dc.subjectAktiniske keratoseren
dc.titleMaligne og precancerøse hudlesjoner hos nyretransplanterte pasienter - En prospektiv studie fra privat spesialistpraksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)