Show simple item record

dc.contributor.authorConzett, Philipp
dc.date.accessioned2014-11-04T14:34:29Z
dc.date.available2014-11-04T14:34:29Z
dc.date.issued2004
dc.description.abstractDenne artikkelen tek utgangspunkt i Hans-Olav Engers (2001) oppmoding om at kategorien “genus” i norsk bør granskast grundigare. Etter ei oversikt over sentrale teoriar innanfor genusforsking følgjer ei undersøking av genustilhøvet ved avleiingar på <i>-skap</i> i skandinavisk. Desse orda kan vere både maskulinum og nøytrum i dansk, svensk og norsk. Avsnitt 3 gjer greie for opphav av og genustilhøvet ved suffikset <i>-skap</i> på grunnlag av tidlegare forsking. Avsnitt 4 gir eit kvalitativt oversyn over avleiingane frå 800 til i dag. Materialet blir analysert i avsnitt 5. Resultata viser at maskulinum opphavleg har vore einerådande, men sidan har tapt terreng i dansk, svensk og bokmål, mens det framleis står ved lag i nynorsk. Tala tyder på at det, etter bortfallet av <i>-r</i> ved maskuline avleiingar, finst ei utvikling frå morfologisk til semantisk genustilordning. Analysedelen prøver å forklare både dei diakrone og komparative tilhøva.en
dc.identifier.citationNorsk lingvistisk tidsskrift (2004), Årgang 22, s. 169-193en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 396889
dc.identifier.issn0800-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6797
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6397
dc.language.isonnoen
dc.publisherNovus Forlagen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en
dc.titleFrå einskap til ulikskap? Ei gransking av genustilhøvet ved avleiingar på -skap i skandinavisken
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record