Show simple item record

dc.contributor.advisorAslaksen, Per M.
dc.contributor.authorHarviken, Ida Elisabeth
dc.date.accessioned2014-11-14T08:09:56Z
dc.date.available2014-11-14T08:09:56Z
dc.date.issued2014-05-02
dc.description.abstractAbstrakt Formål: Å undersøke om menn viser høyere placebo responser enn kvinner, og om dette kan forklares av kjønnsforskjeller i smertefrykt. Høyere grad av smertefrykt ble foreslått å være høyest blant kvinner, noe som antas å redusere deres placebo respons. Videre ble det undersøkt om kjønnet på eksperimentator kunne påvirke deltagernes smerterapport. Metode:96 friske deltagere (51 kvinner) ble rekruttert til en 3 betingelses x 4 intensitets x 3 tester mixed design. Smertefrykt ble innhentet ved bruk av et spørreskjema, inneholdende 3 smertekomponenter (alvorlig grad av smerte, medisinsk smerte og mindre grad av smerte). Smerte ble indusert ved elektriske pulser på deltagernes underarm. Stimuli intensitetene brukt i testene, ble innhentet gjennom en foregående kalibreringsprosedyre. Resultat: Menn rapporterte lavere smerteintensitet enn kvinner, i pre- og posttest. Smertefrykt var ikke relatert til kjønn. Smertekontrollgruppen rapporterte høyere intensitet og ubehag til den kvinnelige eksperimentatoren. Konklusjon: Ingen placeboresponser ble observert i dette studiet. Smertefrykt kan være en mediator for placebo analgesi, hvor høyere grad av frykt kan redusere placebo responsen. Det var ikke mulig å konkludere om påvirkningen av eksperimentatorkjønn.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6811
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6412
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPSY-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Kognitiv psykologi: 267en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Cognitive psychology: 267en
dc.titleAre there Gender Differences in Pain and Placebo Analgesia?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record