Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Tor
dc.contributor.authorWiik, Sandra Danielsen
dc.date.accessioned2014-11-19T13:09:58Z
dc.date.available2014-11-19T13:09:58Z
dc.date.issued2013-11-15
dc.description.abstractMarin bioprospektering er definert som letingen etter og karakterisering av nye bioaktive forbindelser fra havets ressurser med hensikt å benytte denne kunnskapen kommersielt til utvikling av medisiner, helsekost eller stoffer med annen anvendelse. Verdenshavene dekker 70 % av jordas overflate, og innehar en enorm biodiversistet som er lite utforsket. Det er i dag et behov for å identifisere nye aktive komponenter for å supplementere eller erstatte allerede eksisterende konvensjonelle antibiotika på markedet. Marin bioprospektering er et lovende forskningsfelt for dette, og har derfor fått stor oppmerksomhet rundt om i verden. Dette studiet besto av ekstraksjon, og videre separasjon ved hjelp av fast-fase separasjon (SPE), av seks marine makroalger (Desmarestia aculeata, Fucus distichus, Alaria esculenta, Enteromorpha intestinalis, Cladophora rupestris, Palmaria palmata). Eluatene/ ekstraktene ble testet for antimikrobiell aktivitet mot fire terrestriske (Pseudomonasaeruginosa, Escherichia coli , Staphylococcus aureus og Corynebacterium glutamicum) og fire marine bakteriestammer (Aeromonas salmonicida og Listonella anguillarum, Carnobacterium divergens og Carnobacterium mobile). Det ble registrert antimikrobiell aktivitet i SPE- eluater fra alle de ulike makroalgene, men bare enkelte av de organiske ekstraktene. Noen av eluatene viste antimikrobiell aktivitet mot alle de 8 bakteriestammene. Aktive SPE- eluater ble videre fraksjonert ved hjelp av høytrykks- væskekromatografi (HPLC), og fraksjonene ble testet for antimikrobiell aktivitet. De aktive fraksjonene ble analysert med massespektrometri LC-MS. Det ble oppdaget antimikrobielle forbindelser i alle de utvalgte marine makroalgene. I HPLC-fraksjonene til Båetang, ble det karakterisert en rekke florotanniner innenfor i alle fall to av hovedgruppene; floroetholer og eckoler. I HPLC- fraksjoner fra Søl ble det funnet noe som kan tenkes å være mycopsorin-lignende aminosyrer som synes å være ukjente, da de ikke er beskrevet i litteratur, og det kan se ut som HPLC- fraksjoner fra Tarmgrønske inneholder nevrotoksinene anatoksin-a og homo-anatoksin-a. Videre analyse med mer følsomme maskiner må til for å bekrefte identiteten til forbindelsene funnet i dette studiet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6827
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6428
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBIO-3955en_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Fiskehelse: 923en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Fish health: 923en
dc.titleAntimikrobielle forbindelser i marine makroalgeren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)