Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Elin Anita
dc.contributor.authorHagen, Håvard Alexander
dc.contributor.authorChristiansen, Hans Roar
dc.date.accessioned2014-12-02T10:20:34Z
dc.date.available2014-12-02T10:20:34Z
dc.date.issued2014-05-30
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er hvordan økonomiske incentiver påvirker motivasjon. Det blir stadig vanligere å anvende bonusordninger i norske bedrifter med det argument at de har en positiv effekt på medarbeiderens motivasjon og prestasjoner, og dermed for bedriftens resultat. Gjennom en litteraturstudie ønsker vi å se nærmere på om slike incentivsystemer har den tilsiktede effekten på arbeidstakere som jobber med interessante og krevende oppgaver, og hva forskningen faktisk sier om sammenhengene mellom økonomiske incentiver og motivasjon. Vi har utformet følgende problemstilling for denne oppgaven: Hva sier forskningen om sammenhengen mellom bruk av økonomiske incentiver og motivasjon? I teoridelen omhandles indre og ytre motivasjon og fire kategorier av motivasjonsteorier. Litteraturstudien gjennomføres med utgangspunkt i Hart (1998) sine fremgangsmåter og verktøy. I metodedelen beskrives hvordan datainnsamlingen har foregått, og fremgangsmåten for å komme frem til våre utvalgte artikler beskrives. I resultatkapitlet omhandles seks artikler nærmere. Disse artiklene er delt i synet på hvordan økonomiske incentiver påvirker motivasjon. Ut fra våre funn kom vi frem til følgende konklusjon: Vårt hovedfunn er at økonomiske incentiver virker på adferd hos ansatte. Hvordan de virker og hvorfor er mer sammensatt. Økonomiske incentiver fungerer best på enkle arbeidsoppgaver som enkelt kan måles. Bruk av økonomiske incentiver som har til hensikt å motiverer til utførelse av interessante og krevende arbeidsoppgaver, bør imidlertid man være mer forsiktig med.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6858
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6458
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBED-3904en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210en
dc.titleØkonomiske incentiver og motivasjon - En litteraturstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)