Show simple item record

dc.contributor.authorConzett, Philipp
dc.contributor.authorJohansen, Åse Mette
dc.contributor.authorSollid, Hilde
dc.date.accessioned2014-12-16T08:51:49Z
dc.date.available2014-12-16T08:51:49Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractHva kjennetegner genuskategorien i langvarige kontaktsituasjoner som involverer norsk som er et genusspråk, og kvensk/samisk som ikke har genus? Forskningslitteraturen har så langt gitt oss to svar: for det første forenkling eller oppløsning, og for det andre stor og usystematisk variasjon. Vi presenterer her en ny studie av genus i nordlige språkkontaktområder der funnene peker mot alternative forklaringer. Materialet vårt består av 5710 nominalfraser fra semispontan tale i opptak fra to språkkontaktbygder i Nord-Troms, Manndalen i Gáivuotna/Kåfjord og Sappen i Nordreisa. Vi kartlegger først genuskongruens med særlig vekt på statusen til femininum. Videre kommenterer vi avvik i genuskongruens og presenterer en oversikt over substantivbøyingssystemet. På bakgrunn av denne analysen tar vi til orde for at fokusering er et mer presist begrep for å forstå våre data. Avslutningsvis argumenterer vi for at empiri fra språkkontaktsamfunn også bidrar til økt kunnskap om genus sett fra et typologisk ståsted.en
dc.identifier.citationNordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 6(2011) nr. 1 s. 35-71en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 832698
dc.identifier.issn0809-9227
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6943
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6541
dc.language.isonoben
dc.publisherFagbokforlageten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Samisk språk: 031en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Anvendt språkvitenskap: 012en
dc.titleGenus og substantivbøying i nordnorske språkkontaktområderen
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record