Show simple item record

dc.contributor.authorHersoug, Bjørn
dc.contributor.authorJohnsen, Jahn Petter
dc.date.accessioned2015-01-02T09:46:45Z
dc.date.available2015-01-02T09:46:45Z
dc.date.issued2014-10-07
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet lokalitetstilgang i havbruk gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant oppdrettsbedrifter i hele Norge. NORFAKTA Analyse i Trondheim ble etter tilbudsforespørsel valgt til å gjennomføre undersøkelsen pr telefon. Telefonintervjuene ble gjennomført på grunnlag av et spørreskjema som var utarbeidet av prosjektgruppa (se vedlegg). Organisasjonene i næringen bidrog med telefonlister som ble kvalitetssikret av NORAFAKTA. Det ble foretatt en vurdering av om prosjektet var meldepliktig til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste og vi konkluderte med at siden svar ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner, så var prosjektet ikke meldepliktig. NORFAKTA sa seg enig i dette. Av et univers på 111 bedrifter svarte 54 på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 49 %. Spørreundersøkelsen kartlegger ulike sider ved arealbruk og arealtilgang i næringa, og gir samlet sett et godt bilde av dagens situasjon og framtidige behov. I det følgende oppsummerer vi funnene fra tematisk. For nærmere diskusjon omkring funnene viser vi til hovedrapport.en
dc.identifier.citationHavbruksnæringens lokalitetstilgang, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond 900911, 2014.en
dc.identifier.otherFRIDAID 1189331
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6975
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6575
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universitet Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920::Andre fiskerifag: 929en
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Other fisheries disciplines: 929en
dc.titleOppsummering av funn fra spørreundersøkelse om arealbruk og arealtigang i oppdrettsnæringaen
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapporten


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record