Show simple item record

dc.contributor.advisorHasvold, Toralf
dc.contributor.authorHana, Jan
dc.date.accessioned2015-01-05T14:14:50Z
dc.date.available2015-01-05T14:14:50Z
dc.date.issued2014-08-22
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractAvhandlinga fokuserer lederskap i primærmedisinen og tar utgangspunkt i oppgåve- , relasjons- og endrings-ledelse. Lederstilar vert belyst ved leder, personell’s kjønn og profesjon, kontekst, arbeidstilfredshet og organisasjons/teneste variablar. Data er henta frå 101 primærlegekontor i Nord Norge ved fokusgruppe intervju samt spørreskjema. Legeledere erfarer mangel på relevant lederkompetanse. Mannlig personell samt leger opplever meir ledelse enn kvinner og hjelpepersonell. Endringsledelse er viktigast for arbeidstilfredshet. Innholdet i identifiserte stilar avvik noe frå opprinnelig model. Det oppleves sterk samanheng mellom lederskap og tenestekvalitet. Hjelpepersonell erfarer i særleg grad viktigheta av ledelse. Det er behov for å identifisere eit ledelseses teoretisk grunnlag for og ei relevant og tilpassa opplæring i ledelse for ein primærmedisin i endring.en
dc.description.sponsorshipNasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT. Senter for internasjonal helse, UiT. Allmenpraktikerstipendet, Dnlf. Kvalitetssikringsfond I, Dnlf. Allmennmedisinsk forskningsenhet, UiT.en
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin<br> I: Hana, J. & Rudebeck, C. A.: 'Leadership in rural medicine: The organization on thin ice?', Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2011; 29: 122–128. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.3109/02813432.2011.577148>http://dx.doi.org/10.3109/02813432.2011.577148</a><br> II: Hana, J. & Kirkhaug, R.: ‘Physicians’ leadership styles in rural primary medical care: how are they perceived by staff?’, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2014; 32: 4–10. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.3109/02813432.2013.874083>http://dx.doi.org/10.3109/02813432.2013.874083</a><br> III: Hana, J.: ‘The Clinician in Rural General Practice Leadership. Does leadership make a difference’ (Manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6980
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6578
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.relation.ispartofseriesISM skriftserie; 152
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleThe Clinician in Leadership. Perceptions of Style. Perspectives from Rural Primary Medicine in Norway.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record