Show simple item record

dc.contributor.advisorWaterloo, Knut
dc.contributor.authorMathiassen, Børge
dc.date.accessioned2015-02-16T07:21:16Z
dc.date.available2015-02-16T07:21:16Z
dc.date.issued2015-01-27
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractDet antas at cirka åtte prosent av barn og unge har en psykisk lidelse. Forekomsten av psykiske lidelser hos barn og unge med lærevansker er 3-5 ganger større enn dette. Det er forsket lite på hvilken betydning dette har for den hjelpen de mottar i spesialisthelsetjenesten. Hovedfokus i avhandlingen har vært å undersøke om kognitivt funksjonsnivå predikerer symptombelasting og psykososialt funksjonsnivå, og hvorvidt det er en faktor som påvirker effekten av den behandling som mottas. I avhandlingen er det benyttet data fra pasienter henvist til poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge. Både ved start av behandling og seks måneder etter oppstart ble symptomer på psykisk lidelse og psykososialt funksjonsnivå kartlagt av pasientenes behandlere. Kognitivt funksjonsnivå ble kartlagt med en standardisert test. Resultatene viste at det er stor grad av enighet når flere behandlere vurderer en pasients symptomer på psykisk lidelse og psykososialt funksjonsnivå. Kognitivt funksjonsnivå predikerte pasientenes symptomnivå. Det ble ikke funnet noen samvariasjon mellom psykososialt funksjonsnivå og kognitiv funksjon. Resultatene viste videre at pasienter med høyest kognitivt funksjonsnivå hadde størst reduksjon i symptomnivå over en seks måneders periode. Den sammen effekten ble ikke funnet på endring i pasientenes psykososiale funksjonsnivå.en
dc.description.sponsorshipAvhandlingen er finansiert av Helse Nord RHF og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HFen
dc.descriptionPaper 2 of the thesis is not available in Munin due to publisher's restrictions: 2. Mathiassen, B., Brøndbo, P. H., Waterloo, K., Martinussen. M., Eriksen, M., Hanssen-Bauer, K., & Kvernmo, S. (2012). IQ as a predictor of cliniciac-rated mental health problems in children and adolescents. British Journal of Clinical Psychology. 51, 185-195. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8260.2011.02023.x>http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-8260.2011.02023.xen
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7127
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6719
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Klinisk psykologi: 262en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262en
dc.titleIQ as a Predictor and Moderator of Children’s Mental Health Statusen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record