Show simple item record

dc.contributor.authorJacobsen, Karl Otto
dc.contributor.authorJohnsen, Trond Vidar
dc.contributor.authorStien, Audun
dc.contributor.authorNygård, Torgeir
dc.contributor.authorKleven, Oddmund
dc.contributor.authorOpgård, Olaf
dc.contributor.authorJohansen, kenneth
dc.contributor.authorØstlyngen, Arve
dc.contributor.authorMyklevoll, Vidar
dc.date.accessioned2015-02-25T14:16:22Z
dc.date.available2015-02-25T14:16:22Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractMålet med prosjektet er å framskaffe økt kunnskap om bestanden av kongeørn i Finnmark. Gjennom å studere atferd, valg av byttedyr, reproduksjon og trekkmønster er kunnskapen nå betydelig forbedret. Kongeørna er studert over tolv feltsesonger (2001-2012) i de indre områdene av Porsanger, Karasjok og Tana. Det er også gjennomført studier i Alta og Kautokeino av rovfuglgruppa i Alta. I perioden 2005-2012 har også de ytre delene av Vest-Finnmark blitt inkludert, med fokus på Stjernøya, Seiland og Sørøya. Hekkebestanden av kongeørn i Finnmark anslås nå til å være 140-160 par. Samlet fant man i løpet av studieperioden (2001-12) territorielle par i 73 % av de undersøkte territoriene. Resultatene så langt tyder på at hekkesuksessen til kongeørn i Vest-Finnmark er best i indre områder (0,51 unger/territorium i gjennomsnitt), mens territoriene i dal- og fjordområdet (B) og det ytre kystområdet (C) gjør det noe dårligere (i gjennomsnitt 0,30-0.31 unger/territorium). Fram til 2008 var variasjonen mellom år i kongeørnas hekkesuksess lite markant, gitt usikkerheten i estimerte verdier. Dette forandret seg i 2009, da hekkesuksessen til kongeørna var eksepsjonelt dårlig. Dette bedret seg 2010 og 2011, mens i 2012 opplevde vi et nytt år med katastrofalt dårlig ungeproduksjon. Denne mellomårsvariasjonen var lik i alle de tre studieområdene fra ytre kyst til innlandsområdene i Finnmark. Dette viser at hekkesuksessen til kongeørn er synkron på stor skala i Finnmark. Vi finner ikke at denne variasjonen er knyttet til variasjon i klimatiske forhold. Mer sannsynlig er det at den er knyttet til variasjon i byttedyrbestandenes størrelse, særlig rype og smågnagerbestandene. Prosjektet har for tiden ingen kongeørner med aktive satellittsendere. Fra 2012 har prosjektet startet DNA-analyser av fjær- og blodmateriale.en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1033445
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7229
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6761
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning Tromsøen_US
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport 936en_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US
dc.titleKongeørn i Finnmark. Årsrapport 2012en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record