Show simple item record

dc.contributor.advisorGarcia, Beate
dc.contributor.authorDjønne, Berit Svendsen
dc.date.accessioned2015-03-12T09:37:00Z
dc.date.available2015-03-12T09:37:00Z
dc.date.issued2014-11-02
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn og formål: Legemiddelinformasjon i epikriser er ofte mangelfull eller utilstrekkelig når den sendes til fastlege eller utleveres til pasient ved utskrivelse fra sykehus. Dette kan medføre feilbruk av legemidler hos pasient, misforståelser hos fastlege, re-innleggelser på sykehus og i verste fall død. Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana (HSYK-MiR) ønsket man å undersøke kvaliteten av legemiddelinformasjonen i epikriser og pasientorienteringer samt undersøke hva fastleger i lokalområdet mente om legemiddelinformasjonen i epikriser de mottar fra sykehuset. Metode: Studien er todelt med en retrospektiv kvantitativ epikrisestudie og en kvalitativ del med dybdeintervjuer av fastleger. I den kvantitative delen ble det for hver måned i 2013 tilfeldig hentet ut 30 aktuelle epikriser med tilhørende pasientorienteringer fra hver avdeling (kirurgisk og medisinsk) ved HSYK-MiR, totalt 720 epikriser. Legemiddelinformasjonen ble evaluert med pasientsikkerhetsprogrammets skåringsverktøy for epikrisekvalitet. I den kvalitative delen ble det gjennomført sju dybdeintervju med fastleger i området til HSYK-MiR. Resultat: Totalt 586 epikriser med tilhørende 151 pasientorienteringer ble evaluert. Gjennomsnittlig skår i epikriser var signifikant høyere for fastmedisin (47 % standardavvik 15 %) sammenlignet med behovsmedisin (37 % standardavvik 22 %) (P<0,001). Medisinsk avdeling skårer generelt høyere enn kirurgisk avdeling. Innen fastmedisin har medisinsk avdeling signifikant høyere skår enn kirurgisk avdeling hhv. 49 % og 45 %(P<0,001) Totalt 147 av 296 epikriser ved medisinsk avdeling har tilhørende pasientorienteringer. Gjennomsnittlig skår av disse var på 47 % (standardavvik 19 %) av oppnåelig poengsum. Ved kirurgisk avdeling ble det funnet pasientorienteringer kun ved 4 av 290 epikriser Resultatene fra epikrisestudien understøttes for det meste av informasjonen som fremkom i intervjuene med fastleger. De opplever kvaliteten på legemiddelinformasjonen i epikriser fra HSYK-MiR som varierende, i noen tilfeller er informasjonen om legemidler fraværende. Fastlegene ønsker faglig begrunnelse for legemiddelendringer med støtte av klinisk relevant informasjon og ønsker bruk av SNEKS-koder bak hvert legemiddel i listen Konklusjon: Legemiddelinformasjon i epikriser og pasientorienteringer ved HSYK-MiR har en gjennomsnittlig lav skår i henhold til kriterier for epikrisekvalitet satt av pasientsikkerhetsprogrammet. Fastmedisin skårer bedre enn behovsmedisin. Funnene understøttes av fastlegers opplevelser, hvor epikriser beskrives med varierende kvalitet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7420
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7016
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectHelsefagen_US
dc.subjectFarmasien_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en_US
dc.titleKvaliteten på legemiddelinformasjon i epikriser ved Helgelandssykehuset Mo i Ranaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)