Show simple item record

dc.contributor.advisorMarit Elisabeth, Harr
dc.contributor.authorDahl, Ingvild Hegstad
dc.date.accessioned2015-03-16T14:21:16Z
dc.date.available2015-03-16T14:21:16Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractTema for studien er nettverksarbeid i akuttpsykiatrisk avdeling. Det sosiale nettverket kan være en stor ressurs for pasienter ved innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling. Kommunehelsetjenesten kan være en del av dette nettverket. I denne studien ser jeg nærmere på kommunehelsetjenestens erfaringer med å bli involvert ved innleggelser. Problemstilling: "Hvordan erfarer sykepleiere i kommunehelsetjenesten å være en del av nettverket til pasienter som blir innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling i spesialisthelsetjenesten?" Dette er en kvalitativ studie med fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Det er gjort intervjuer med tre sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Disse har erfaring med å være nettverksmedlemmer til akuttinnlagte pasienter. Intervjuene er analysert ved bruk av hermeneutisk meningstolkning og meningsfortetning, inspirert av Kvale og Brinkmann. Det teoretiske grunnlaget omhandler nettverksarbeid, dialog og relasjoner, hovedinspirert av Seikkulas tenkning om at ressursene i nettverket til personer som opplever psykisk sykdom bør være deltagende i behandlingen. Resultat: Hovedfunnene er at det bør bli bedre dialog mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og tydeligere rolleavklaringer for partene når pasienter blir innlagt på sykehus. Kommunens organisering er for lite fleksibel, og begrenser deres mulighet til deltakelse under innleggelser, mens spesialisthelsetjenesten må bli flinkere til å involvere nettverket. Nøkkelord; Nettverksarbeid, sosialt nettverk, psykisk helse, samarbeid, kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, dialog.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7519
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7107
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3902en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.title«Uten dialog kommer vi ingen vei». En kvalitativ studie av erfaringene sykepleiere i kommunehelsetjenesten har med å være en del av nettverket til pasienter som blir innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling i spesialisthelsetjenestenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)