Show simple item record

dc.contributor.advisorWolff Skaalvik, Mari
dc.contributor.authorVårtun, Mari Ovedie
dc.date.accessioned2015-03-17T09:43:17Z
dc.date.available2015-03-17T09:43:17Z
dc.date.issued2014-05-07
dc.description.abstractTema for mastergradsoppgaven er møte mellom generasjoner. Dette møtet handler om hva ungdom tenker om eldre mennesker og hvilke holdninger de har til eldre på sykehjem. For å komme til kjernen i denne tematikken har jeg ved hjelp kvalitativ tilnærming dybdeintervjuet fire ungdommer av begge kjønn som tok del i prosjektet «Aksjon ungdom», som hadde som oppgave å formidle sommerjobber ved sykehjem. Datamaterialet er analysert i henhold til fenomenologisk metode, og tolket i lys av teoretiske perspektiv som omhandler alderisme, holdninger og motivasjon. Mine funn indikerer at gjennom økt kontakt med eldre i sykehjem endres ungdommers holdninger og tanker fra å være preget av uvitenhet og fremmedhet til å bli mer nyansert og positivt ladet. Jeg konkluderer med at synliggjøring av eldre i sykehjem som gruppe kan ha en positiv innvirkning på holdninger til eldre blant ungdom. Disse funnene kan anvendes til å bidra til økt rekruttering til eldreomsorgen som sektor.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7529
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7121
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3904en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleUngdommers holdninger til eldre på sykehjem. Hvilke erfaringer har ungdom som har hatt sommerjobb i sykehjem gjennom prosjekt gjort med tanke på holdninger til eldre og aldring?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)