Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLarsen, Toril Agnete
dc.contributor.authorMeløy, Elisabeth
dc.date.accessioned2015-03-17T12:11:26Z
dc.date.available2015-03-17T12:11:26Z
dc.date.issued2014-05-08
dc.description.abstractMastergradsoppgave med en kvalitativ metode med bruk av intervju. Hensikten med oppgaven var å finne hvordan sykepleiere i sykehjem forstår personsentrert omsorg, og hva sykepleiere tenker fremmer eller begrenser utøvelsen av personsentrert omsorg. Sykepleierne forteller at tid, kompetanse, kjennskap til pasientenes liv og organisering påvirker graden av personsentrert omsorg.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7543
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7120
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3904en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.titlePersonsentrert omsorg. En drøfting av muligheter og begrensningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)