Show simple item record

dc.contributor.advisorBakke, Jarle
dc.contributor.authorKjelstrup, Marianne Alexandersen
dc.date.accessioned2015-03-18T08:45:18Z
dc.date.available2015-03-18T08:45:18Z
dc.date.issued2014-10-31
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke nytten av De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram. Denne nytten har vært undersøkt i en kvalitativ studie om implementering og bruk gjennom fem ansattes opplevde erfaringer. Prosjektet tar utgangspunkt i at uro og atferdsproblemer preger mange norske klasserom, og er et dilemma som stadig bringes på bane. Det er sammenheng mellom læringsutbytte, sosiale ferdigheter og atferdsproblemer. De Utrolige Årenes (DUÅs) Skole- og barnehageprogram har som mål å styrke lærerens ferdigheter i klasseromsledelse, fremme elevenes sosiale ferdigheter og redusere atferdsproblemer. Gjennom økt fokus på læreren som leder kan man tenke seg at det er mulig å skape større ro og læringsfremmende atferd i klasserommene. Jeg finner på bakgrunn av mine fem informanters erfaringer at DUÅs skole- og barnehageprogram oppleves som et nyttig redskap for læringsfremmende atferd og klasseledelse. Jeg finner sammenheng mellom teori om DUÅ og hva informantene har formidlet i intervjuene. Økt arbeidsro, tilfredshet og bedre sosiale ferdigheter ble av informantene rapportert som nytte for elevene. De ansatte erfarte at de etter kurs i DUÅ hadde et felles ståsted, begrepsapparat og økt positivitet i kollegiale. Et ønske om felles plattform for virksomhet i kollegiale ble oppgitt som viktigste årsak for implementering av programmet. Betydningen av relasjonsbygging mellom voksen og barn ble fremmet som viktig. Strukturering og systematisering av eksisterende ferdigheter ble erfart av informantene som positivt med DUÅ. Diskusjon og refleksjon omkring programmet ble fremmet som viktig. Informantene kjente seg ikke igjen i kritikk som ble reist mot programmet, funn fra tidligere forskning støtter mange av de funnene jeg har gjort i denne undersøkelsen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7549
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7141
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleDe Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram. Muligheter og begrensinger. Implementering og bruk gjennom fem ansattes opplevde erfaringer.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)