Show simple item record

dc.contributor.advisorRui, Jon Petter
dc.contributor.authorMykkeltveit, Liv Øvstedal
dc.date.accessioned2015-03-18T09:50:48Z
dc.date.available2015-03-18T09:50:48Z
dc.date.issued2014-07-03
dc.description.abstractVed endring av valdsofferskadebotlova § 1 i 2008, vart etterlatne og pårørande sin rett til skadebot betydleg utvida. Etter lovendringa kan etterlatne krevja skadebot for økonomisk tap på lik linje som andre valdsofre, i dei tilfella der dei kan vise til ein personskade etter valdsofferskadebotlova § 7. Føresetnaden etter lovbestemminga er at etterlatne sitt tap må stå i pårekneleg årsakssamanheng med den skadevaldane handling. I motsetning til at etterlatne sine rettigheitar er heimla i lov, er pårørande sine rettigheita framleis ulovfesta. Dette på grunnlag av at det er lovtekninsk vanskeleg å utforme ein regel som er tilstrekkeleg presis og smidig. Då valdsofferskadebotlova byggjer på alminneleg skadebotrett, vil ein sjå på tilsvarande reglar etter lov om skadebot for å kaste ljos over om det føreligg skilnadar i retten til skadebot mellom dei to regelsetta.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7552
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7143
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en_US
dc.titleRett tilskadebot for etterlatne og pårørande etter valdsofferskadebotlova § 1.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)