Show simple item record

dc.contributor.advisorStøre, Geir
dc.contributor.authorTønne, Synne Marie
dc.date.accessioned2015-04-17T13:49:30Z
dc.date.available2015-04-17T13:49:30Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractBakgrunn: Denne masteroppgaven fokuserer på autotransplantasjon av visdomstenner med lukket apex hos voksne pasienter, og hvorvidt dette er et godt behandlingsalternativ for erstatning av hovedsakelig tapt første eller andre molar. Mål: Presentere autotransplantasjon som behandling i en allmenntannleges praksis, med fokus på den voksne pasient og bruk av modne visdomstenner som transplantat. Material og metode: Oppgaven er todelt, en teoretisk innledning og en retrospektiv undersøkelse. Den retrospektive undersøkelsen tar for seg 20 autotransplanterte tenner hos 18 pasienter (9 menn og 9 kvinner), 19 av tennene hadde moden rot og 1 umoden rot. Gjennomsnittsalder på pasientene var 33.8 år (19 til 48 år) og gjennomsnittlig oppfølgingstid 6.7 år (2,5 måned til 15 år). Autotransplantasjonene ble utført av tannlege Bjørn Thunold ved Sanden Tannhelse i Trondheim i tidsperioden 1991 til 2013. Resultat: Av 20 autotransplanterte visdomstenner overlevde 15 (75%), og 11 (55%) ble regnet som suksessfulle. 6 tenner ble regnet som tapte tenner og ekstrahert etter henholdsvis 11 uker, 10 måneder, 10, 11, 13 og 15 år. 3 tenner viste tegn til rotresorpsjon etter 2,5 måned, 2 og 4 år, disse tennene var symptomfrie og i funksjon også etter påvist resorpsjon, men oppfylte ikke kriteriene for suksess. Konklusjon: Autotransplantasjon av modne visdomstenner er et godt alternativ til implantatbehandling og konvensjonell protetikk, forutsatt at pasienten har passende donortann tilgjengelig. Behandlingsmetoden er forsvarlig å utføre i allmennpraksis av tannleger med interesse for kirurgi og endodonti. Resultatene fra denne studien er godt i samsvar med andre publiserte studier.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7627
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7214
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDODO-3901en_US
dc.subjectOdontologien_US
dc.subjectAutotransplantasjonen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830en_US
dc.titleAutotransplantasjon av visdomstenner. Litteraturgjennomgang og retrospektiv undersøkelse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record