Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Jørn
dc.contributor.advisorKöller, Hans-Georg
dc.contributor.authorOlsen, Preben Johan
dc.date.accessioned2015-04-21T06:52:51Z
dc.date.available2015-04-21T06:52:51Z
dc.date.issued2014-05-31
dc.description.abstractLæreplanen i kjemi legger i stor grad opp til praktisk arbeid i faget. Forskning tyder på at skoleelever sliter med å lære av elevforsøk, særlig strever elevene med å knytte den praktiske delen av øvelsen opp mot fagteori. Denne oppgaven omhandler et undervisningsopplegg i kjemi 2, kalt syntese og analyse av dibenzalaceton. Målet med opplegget var å illustrere en helhetlig forskningsprosess for elevene, samtidig som det styrket elevenes teoretiske, praktiske og metodiske kompetanse i kjemi. Oppgaven presenterer didaktisk teori om praktisk arbeid i naturfagene og teori om de moderne analysemetodene opplegget berører, nemlig gasskromatografi (GC), massespektrometri (MS) og kjernemagnetisk resonans (NMR). Resultatene fra undersøkelsen tyder på at opplegget i stor grad styrker elevenes forståelse av de tre analysemetodene, særlig for de elevene som har noe forkunnskap om metodene fra før. Undersøkelsen peker samtidig på at det er problemer for noen elever å knytte den praktiske delen av opplegget opp mot tidligere lært teori. Totalt sett tyder undersøkelsen på at undervisningsopplegget er et godt utgangspunkt for læring av teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og kunnskap om arbeidsmetoder i kjemi. I tillegg er opplegget med på å korte ned noe av avstanden elevene opplever mellom ”skolekjemi” og kjemi i ”virkeligheten”, gjennom å illustrere en helhetlig forskningsprosess på en god måte.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7633
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7222
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDKJE-3906en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en_US
dc.titleForskningsprosessen i kjemi – Utvikling og utprøving av et undervisningsopplegg i kjemi 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record