Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEdvardsen, Eirik
dc.contributor.authorFossum, Lena
dc.date.accessioned2015-05-07T07:28:56Z
dc.date.available2015-05-07T07:28:56Z
dc.date.issued2014-05-04
dc.description.abstractAvhandlingen omhandler forholdet mellom innleie av arbeidskraft og entreprise. I praksis kan det ofte være vanskelig å avgjøre om et arbeid reelt har blitt utført som en entreprise, eller om det har vært innleie av arbeidskraft. Det er denne grensedragningen som er avhandlingens hovedtema. Det er gjennom forarbeider og rettspraksis oppstilt en rekke momenter som inngår i helhetsvurderingen knyttet til grensen innleie/entreprise. I avhandlingen vil de ulike momentenes anvendelse og vektlegging bli vurdert. De arbeidsrettslige konsekvensene som følge av at det foreligger entreprise eller innleie av arbeidskraft, vil også behandles.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7653
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7242
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en_US
dc.titleForholdet mellom innleie av arbeidskraft og entreprise.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)