Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Margrethe
dc.contributor.authorRonesen, Rita Hilde
dc.date.accessioned2015-05-07T08:20:54Z
dc.date.available2015-05-07T08:20:54Z
dc.date.issued2014-05-06
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å undersøke sykepleieres erfaringer med bruk av smerteskalaverktøyet VAS (Visual Analog Scale) til postoperative pasienter som har gjennomgått ortopediske inngrep. Studien fokuserer på å få et innblikk i sykepleiernes erfaringer i bruken av VAS som verktøy i smertekartleggingen. Bakgrunnen for studien er tidligere forskning som viser til at sykepleiere i liten grad bruker smerteskala. Studier påpeker at pasienter trolig lider unødig av smerter på grunn av dårlig smertekartlegging og derav dårlig smertebehandling. Hensikten med studien er å få en større innsikt i hvordan sykepleiere erfarer VAS og belyse viktige faktorer som må ligge til grunn for at VAS skal bli brukt og vektlagt av sykepleierne i kartleggingen av smerter. Gjennom å forstå sykepleiernes erfaringer i bruken av VAS vil en kunne oppnå utdypet kunnskap om temaet. En større innsikt i bruken av VAS er viktig for å legge forholdene bedre til rette for og optimalisere bruken av smertekartleggingsverktøyet. Studien er en kvalitativ studie hvor 4 sykepleiere fra ortopedisk sengepost er intervjuet vedrørende deres erfaringer med VAS. Studien presenterer hvilke problemområder som hindrer optimal bruk av VAS.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7657
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7246
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleOptimal bruk av VAS - En kvalitativ studie av sykepleieres erfaringer med bruk av smerteskalaen VASen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record