Show simple item record

dc.contributor.advisorSchultz, Jon-Håkon
dc.contributor.authorEriksen, Line-Marie Bakkevoll
dc.contributor.authorHemmingsen, Charlotte
dc.date.accessioned2015-05-15T08:55:38Z
dc.date.available2015-05-15T08:55:38Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractBedre Tverrfaglig Innsats for barn i risiko(BTI) er en samarbeidsmodell utviklet av Socialstyrelsen i Danmark. Helsedirektoratet har tatt initiativ til en tilpasning av modellen med fokus på tidlig innsats. Modellen skal utprøves som pilotprosjekt i åtte norske kommuner, derav Tromsø. Tema for masteravhandlingen er hvordan BTI-modellen kan påvirke tverrfaglig arbeid i kommunen. Teoridelen av oppgaven består av en presentering av modellen, både slik den fremstår i Danmark, og slik de har tilpasset den for norske forhold. Vi har også tatt for oss implementeringsteori, da den vil være viktig for gjennomføringen av piloten. I tillegg kommer det en beskrivelse av de faktorer som skal til for å sikre et tverrfaglig samarbeid. Gjennomføringen av forskningsprosjektet ble gjort gjennom kvalitative intervju av deltakere på skoler og samarbeidspartnere i pilotprosjektet. Analysen ble deretter gjort tematisk inspirert av Braun & Clarke(2006). Sentrale funn drøftes opp mot den teori som er presentert. Resultatene tyder på at implementeringen av modellen er utilstrekkelig og at modellen derfor ikke får et ordentlig fortfeste. Utvalget til forskningsprosjektet er for lite til å generalisere våre resultater, hensikten har vært å gi en beskrivelse av erfaringene til deltakerne i pilotprosjektet i Tromsø kommune. BTI, tverrfaglig samarbeid, barn i risiko, spesialpedagogikk, tidlig innsats, implementering.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7675
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7274
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleTidlig innsats og oppfølging av utsatte barn.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record