Show simple item record

dc.contributor.advisorNordli, Ingrid C.
dc.contributor.authorEngan, Randi Irene
dc.date.accessioned2015-05-15T12:18:26Z
dc.date.available2015-05-15T12:18:26Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å finne ut av følgende problemstilling: Hvilket logopedisk behov har en person med talevanske som følge av ervervet hjerneskade? I hvilken grad kan en intensiv, individuelt tilpasset logopedisk behandling innenfor en tidsramme på to uker bidra til bedring? Gjennom en kvalitativ undersøkelse og kasusstudie har jeg arbeidet med et intensivt behandlingsopplegg. Teorien har vært viktig for å belyse området og årsak til utfordringer med talen. Med bakgrunn i kartleggingen og samtale med deltageren, har det blitt utviklet et treningsprogram som ble brukes i et intensivt behandlingsopplegg. For å måle effekt av behandlingene har blitt gjennomført pre-test og to post-test etter behandlingens slutt med to ukers mellom rom. Resultat av behandlingen viste en positiv fremgang på flere områder i forbindelse med deltagerens vansker. Deltageren viste positiv fremgang på tonehøyde, lydstyrke og taletempo noe som er viktig for å gi variasjon i talen og bidrar til å gi en mer naturlig tale som er mindre monoton. I tillegg ble taletempoet målt og testene viste en positiv framgang med en økning på 34 ord per minutt i talen, mellom pre-test og post-test 2. Det overordnede målet til deltageren var å kunne snakke som før ulykka. Han er på vei dit, men ikke helt i mål. Testene viser en positiv trend av fremgang. Tilbakemeldinger fra familie og venner er positive og bidrar til at deltageren opprettholder sin motivasjon for videre trening. Ut fra forskningens reliabilitet og validitet ser det ut til at intensiv behandling har hatt positiv innvirkning på talen til deltageren i denne studien.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7686
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7272
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDLOG-3900en_US
dc.subjectTalevanskeren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.titleEffekt av logopedisk behandling i forbindelse med talevansker. Ervervet hjerneskadeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)