Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde
dc.contributor.authorHarboe, Oscar Alvestad
dc.date.accessioned2015-05-27T12:30:36Z
dc.date.available2015-05-27T12:30:36Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie av hva som gjøres i jazzhørelæreundervisning, og hvordan innholdet og metodene i undervisningen blir begrunnet. Det er tatt utgangspunkt i et sosialkonstruktivistisk teorigrunnlag, som sier at viten blir konstruert i et samspill mellom samfunnet og enkeltindivider. Det empiriske materialet er basert på intervjuer med tre jazzhørelærepedagoger fra høyere musikkutdanning, og en metodeanalyse av den danske hørelæreboken De to rum og undervisningspraksisen til Lennie Tristano. For å få øye på, og organisere meningen som kommer frem i denne empirien benyttes diskursanalyse som forskningsmetode, og med utgangspunkt i Norman Fairclough sin tilnærming til diskursanalyse, analyseres diskurser med fokus på tre dimensjoner: tekst, diskursiv praksis og sosial praksis. I oppgaven er tekstene representert ved transkripsjonene av intervjuene med tre informanter, samt bøkene De to rum og Lennie Tristano – his life in music. Diskursiv praksis er representert ved svarene omkring hva som gjøres i undervisningen, og hvordan innholdet og metodene blir begrunnet, og denne dimensjonen Sosial praksis kan forstås som den bredeste dimensjonen som det er relevant å analysere i forhold til, og er i denne oppgaven representert ved feltet innenfor musikkpedagogikk. Ved å blant annet benytte disse dimensjonene som verktøy i diskursanalysen, avdekkes måtene jazzhørelæreundervisning konstitueres på.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7698
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7287
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMUS-3902en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.titleHva gjøres i jazzhørelæreundervisning? En diskursanalyse av undervisningspraksiser i jazzhørelæreen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record