Show simple item record

dc.contributor.advisorBergh, Steffen
dc.contributor.authorBakkhaug, Iselin
dc.date.accessioned2015-06-02T09:29:49Z
dc.date.available2015-06-02T09:29:49Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractStrukturelle element i berggrunnen kan ha stor betydning for utvikling av ustabile fjellparti og fjellskred. I dette studiet vil det fokuseres på hvilken rolle strukturelle element i berggrunnen har hatt å si for skredhendelsene og deformasjonen i området og hvordan disse har preget det geologiske bildet. Det ustabile fjellpartiet er lokalisert på fjellet Adjet ved tettstedet Skibotn i Storfjord kommune, Troms. Skredområdet er lokalisert langs den sørvestlige siden av fjellryggen og representerer dalsidene av en breerodert dal. Berggrunnen er del av det kaledonske Kåfjorddekket og består hovedsakelig av glimmerskifer. Berggrunnen består av duktile (kaledonske) og sprø (post-kaledonske) sprekker og forkastninger. Hovedtrenden til de postkaledonske strukturene er NV-SØ og NØ-SV og disse synes å ha kontrollert lokaliseringen av det ustabile fjellpartiet. Det ustabile fjellpartiet i nordvest består av store mektigheter med løst materiale, som antyder tidligere skredaktivitet. Skredhendelsene styres av hovedsakelig planutglidninger langs preeksisterende postkaledonske sprekker i berggrunnen, men glidning langs foldeflanke og foliasjon er også styrende mekanismer. I sørøst preges fjellsiden av store delvis utraste berggrunnsblokker som antyder pågående eller stabilisert deformasjon. Dette området preges av et mer komplekst deformasjonsmønster der glideplanet trolig er dannet ved progressiv svikt av individuelle steinbroer mellom flere interne glideplan som med tiden danner et skjærplan/glideplan. Sprekker og forkastninger som avgrenser skredet på Adjet sammenfaller med strøket til mesozoiske forkastninger på land og på sokkelen utenfor Nord-Norge. Dette antyder at Skredet ved Adjet er styrt av reaktivering langs disse sprekkesettene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7704
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7297
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDGEO-3900en_US
dc.subjectUstabilt fjellpartien_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450en_US
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450en_US
dc.titleUndersøkelse av ustabilt fjellparti ved Adjet, Storfjord, Troms. Betydningen av ulike kategorier av glideplan i berggrunnen og mekanismer for utglidningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record