Show simple item record

dc.contributor.advisorLjones Wetting, Hilde
dc.contributor.authorSkretting, Trine
dc.date.accessioned2015-06-04T10:42:54Z
dc.date.available2015-06-04T10:42:54Z
dc.date.issued2012-05-20
dc.description.abstractOralkreft er en kreftform forbundet med dårlig prognose, som hovedsakelig skyldes hyppig forekomst av lokal invasjon og metastase til lymfeknuter. Behandlingen består i dag hovedsakelig av kirurgi og stråling, men på tross av stadig nye og bedre behandlingsformer er mortaliteten for pasienter med oralkreft uendret de siste 30 årene. Med den vedvarende høye dødsraten av oralkreft er det et tydelig behov for videre forskning med mål om å finne nye angrepspunkt for legemidler for å kunne bedre behandlingen og overlevelsesraten til disse pasientene. En av forutsetningene for å kunne utvikle nye legemidler og behandlingsformer er å øke kunnskapen om mekanismer og faktorer som er involvert i spredning og metastasering av kreftceller. I forskningsgruppen i Farmakologi studerer man hvordan proteinet S100A4 påvirker orale kreftcellelinjers evne til å invadere og metastasere. Motivasjonen for arbeidet er å kunne framskaffe ny kunnskap som kan bidra til at man i fremtiden kan utvikle legemidler som kan hemme S100A4 metastasefremmende effekter i oralkreft og andre krefttyper. Ved å benytte to orale plateepitelkarsinomcellelinjer hvor uttrykket av S100A4 er slått ned ved hjelp av shRNA undersøker vi effekten av proteinet på ulike proteolytiske enzymer involvert i invasjon og metastase. Ved å tilsette rekombinant S100A4 til vekstmediet undersøker vi også den ekstracellulære effekten av proteinet på de samme målgene. Ved stabil nedregulering av S100A4-uttrykk fant vi redusert mRNA-nivå av MMP-9 i to orale plateepitelkarsinomcellelinjer fra tunge, og ved substratzymografi ble reduksjonen også verifisert på proteinnivå. Vi fant også redusert MMP-2 mRNA-nivå og en tendens til redusert uPA mRNA-nivå ved S100A4 knockdown. Forsøk med rS100A4 tilført vekstmediet viste et dose-responsforhold for MMP-9, MMP-7 og uPAR på mRNA-nivå. Oppsummert finner vi effekt av både endogent og ekstracellulært S100A4 på visse proteolytiske enzymer forbundet med invasjon og metastase, og funnene indikerer at S100A4 kan være en viktig bidragsyter til den invasive karakteristikken forbundet med oralkreft.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7725
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7315
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728en_US
dc.titleDet metastaseassosierte proteinet S100A4 i orale plateepitelkarsinomcellelinjer - kartlegging av effekter på proteolytiske enzymer viktige for invasjon og metastaseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record