Show simple item record

dc.contributor.advisorGrenersen, Geir
dc.contributor.authorSjursen, Vanja Mari
dc.date.accessioned2015-06-18T12:20:13Z
dc.date.available2015-06-18T12:20:13Z
dc.date.issued2015-06-02
dc.description.abstractAvhandlingens formål er å undersøke hvorvidt man kan bruke en dokumentvitenskapelig modell som utgangspunkt for å undersøke dokumenteringen av kjønn i et bestemt dokument. For analyse benyttes en tverrfaglig komplementær dokumentvitenskapelig modell. Dokumentet pass blir analysert først som et hoveddokument, blant annet med en analyse av fysiske bestanddeler. Deretter analyseres den delen av passet som benevner kjønn. Vanskelighetene med å benevne hva som gjør oss til mann eller kvinne blir belyst. Det foreslås en forflytning av kjønnsmarkøren til andre deler av det fysiske passet, og at kjønn generelt bør begrenses som kartleggingsverktøy. Konklusjonen er at den dokumentkonseptuelle modellen gir et godt utgangspunkt for å vurdere nytten av kjønn i pass, men at det likevel ikke er nok grunnlag til å konkludere i forhold til andre dokumenter hvor kjønn er et moment. Funn som blir gjort er at det å inndele kjønn i sosialt kjønn (gender) og biologisk kjønn (sex) skaper et paradoks som belyses. Problemene med å fokusere for mye på kjønn som kun knyttet til kropp understrekes, og det drøftes om det kan være mulig å vurdere kjønn i andre sammenhenger som kun en del (et docem) av et hoveddokument. Forfatteren foreslår den dokumentkonseptuelle modellen og kjønn som docem som analyseverktøy i kjønnsvitenskap med en hypotese om at det kan være med på å presisere forståelsen av kjønn.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7761
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7352
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOK-3940en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160en_US
dc.titleKryssing av grenser. En dokumentasjonsvitenskaplig vurdering av behovet for kjønnsdefineringen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record