Show simple item record

dc.contributor.advisorZakariassen, Geir
dc.contributor.authorNilsen, Ruth lillian
dc.date.accessioned2015-06-22T09:18:34Z
dc.date.available2015-06-22T09:18:34Z
dc.date.issued2014-12-15
dc.description.abstractMasteroppgaven handler om forholdet mellom kartleggingsprøven i lesing og tilpasset opplæring. Ved hjelp av fire forskerspørsmål prøver jeg å danne meg et nyansert bilde av hvilke praksiser som gjelder i en videregående skole. Nyanseringen går ut på å avklare hvilke erfaringer og oppfatninger som er gjeldende rundt begrepene lesing, læringsstrategier, tilpasset opplæring og vurdering. I arbeidet med datainnsamling valgte jeg å bruke intervju. Informantene underviste på intervjutidspunktet i en videregående skole. I og med at jeg kategoriserer informantenes erfaringer som fenomener, vil tilnærmingen i denne oppgaven være inspirert av fenomenologisk teori. Fenomenene må fortolkes for å forstås. Fortolkningsprosessen kalles gjerne den hermeneutisk sirkel. Denne oppgaven har derfor en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Sentrale funn viser at grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier har liten plass i et tilpasset læringsarbeid. Videre viser mine funn at intensjonen om at alle lærere skal være leselærere i sine fag, har lite gjennomslag hos mine informanter.Funn viser også at vurdering for læring praktiseres ulik. På bakgrunn av funn konkluderer jeg med at kartleggingsprøven i lesing kun påvirker tilpasset opplæring i faget norsk.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7778
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7371
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPEMG_06-007en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleTilpasset opplæring i lesing. En kvalitativ studie av hvordan kartleggingsprøven i lesing påvirker pedagogisk praksis i en videregående skole.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)