Show simple item record

dc.contributor.advisorMehus, Grete
dc.contributor.authorIsaksen, Mona Tau
dc.date.accessioned2015-06-22T10:03:31Z
dc.date.available2015-06-22T10:03:31Z
dc.date.issued2014-12-13
dc.description.abstractDatamaterialet i denne masteroppgaven er avisartikler med temaet miljøhemming. Metoden er hermeneutisk innholdsanalyse. Fokuset rettes mot elevers/foreldres fortellinger: om/hvordan tilretteleggingen utøves i skolehverdagen i videregående, samt stigma og holdninger som kommer frem. Miljøhemming er en samlebetegnelse for ulike former for overfølsomhet for noe i miljøet. Dette gir uttalt sykdom og miljøet blir utilgjengelig (Aas, 2011). Tilstanden gjelder mennesker med allergi, hyperreaktivitet som astma, kjemisk miljøintoleranse eller multippel kjemisk sensitivitet. Miljøhemming skal ifølge NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet, likestilles med andre funksjonshemminger. Jeg har diskutert hvorvidt miljøhemming er en funksjonshemming, og rettigheten til tilpasning i sammenheng med rammeverket. Hvorvidt elever med miljøhemming opplever tilrettelegging i skolehverdagen kan besvares todelt. Noen av fortellingene formidler at tilretteleggingen som eksisterer, primært beskriver individuelle tiltak. Systemiske former for tilrettelegging, fremstår som mer utfordrende tiltak for skolemyndighetene. Dette tolkes utfra fortellingene i åtte av ni artikler, som systemsvikt med hensyn på luftkvaliteten. En avisartikkel der elevene fortalte sin historie, resulterte i trakassering. Dette kan bety at skolemiljøet marginaliserer, tildeler stigma og fremstiller dem som annerledes. Fra ståstedet til alle miljøhemmede elever, vil en konklusjon være vanskelig å slå fast. Begrensningen ligger i empirien og metoden. Det kan finnes andre svar enn de jeg har funnet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7780
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7373
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPEMG_06-7en_US
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectmiljøhemmingen_US
dc.subjectstigmaen_US
dc.subjecttilretteleggingen_US
dc.subjectfunksjonshemmingen_US
dc.subjectannerledesheten_US
dc.subjecthermeneutikken_US
dc.subjectinnholdsanalyseen_US
dc.subjectintoleranseen_US
dc.subjectallergien_US
dc.subjectastmaen_US
dc.subjectoverfølsomheten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.titleElever med miljøhemming - hvordan opplever de sin skolehverdag? Hvordan formidler miljøhemmede elever i den videregående skolen at tilretteleggingen utøves i skolehverdagen? En hermeneutisk innholdsanalyse av avisartikler med miljøhemming som tema.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record