Show simple item record

dc.contributor.advisorHalvorsen, Kjell H.
dc.contributor.authorLunden, Vibeke
dc.date.accessioned2015-07-08T12:30:29Z
dc.date.available2015-07-08T12:30:29Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractBakgrunn: I 2013 bodde det om lag 34 000 personer på langtidsopphold i norske sykehjem og omtrent 80 % av pasientene lider av demens. Det er vist at personer med demens bruker flere psykotropiske legemidler enn personer uten demens. Det eksisterer ulike kriterielister som kan brukes til å identifisere forskrivning av uhensiktsmessige legemidler og legemiddelkombinasjoner hos eldre. I 2009 ble NORGEP, en norskutviklet liste, publisert. Formål: Formålet med studien var å undersøke forskrivningsmønstre av psykoleptika hos eldre norske sykehjemspasienter som mottok multidosepakkede legemidler i perioden 2009-2013. Sekundært ble det undersøkt hvordan forskrivningen av de inkluderte psykoleptika på NORGEP-listen hadde endret seg i samme periode. Metode: En longitudinell studie hvor studiepopulasjonen består av personer ≥65 år, som bodde på sykehjem i perioden, og som mottok multidosepakkede. Resultater: Det skjer minimale endringer i forskrivningsmønsteret av psykoleptika. Det skjer imidlertid endringer i forskrivningen i undergruppene. Andelen som bruker antipsykotika og anxiolytika øker, mens andel brukere av hypnotika og sedativa reduseres. Behandling med inkluderte psykoleptika på NORGEP-listen endres i løpet av perioden. Andelen brukere av nitrazepam og diazepam reduseres, mens det i løpet av perioden skjer en svak økning i bruken av de ulike antipsykotika på listen samt høydose oksazepam. Andelen som bruker høydose zopiklon er stabil hele perioden. Konklusjon: Det skjer det minimale endringer i forskrivningsmønsteret av psykoleptika. Det skjer imidlertid endringer i undergruppene. Behandling med inkluderte psykoleptika på NORGEP-listen endres i løpet av perioden. Disse endringene er likevel ikke store, dermed ser det ikke ut til at kriteriene i NORGEP-listen har hatt påvirkning i denne populasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7816
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7403
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi:: 812en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en_US
dc.titleEndring i forskrivningsmønster av psykoleptika hos sykehjemspasienter i Norge i perioden 2009-2013en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)