Show simple item record

dc.contributor.advisorGarcia, Beate
dc.contributor.authorHolmstad, Birgitte
dc.date.accessioned2015-07-08T13:32:24Z
dc.date.available2015-07-08T13:32:24Z
dc.date.issued2015-05-13
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Prosedyre for legemiddelsamstemming (LMS) skal innføres ved alle sykehus i Helse Nord RHF og kliniske farmasøyter fra Sykehusapotek Nord HF skal gjøre kontrollmålinger for å undersøke om prosedyren fører til mer korrekte legemiddellister. Formålet med oppgaven er å 1) karakterisere uoverensstemmelser (UO) identifisert ved kontrollmålinger på fire sykehus i Helse Nord, 2) undersøke hvilke faktorer som påvirker om en legemiddelliste inneholder UO, og 3) undersøke sammenhengen mellom samstemming av legemiddellister og UOr identifisert ved kontrollmåling. Metode: Kontrollmålinger ble utført i perioden juli 2014 til januar 2015. Resultat: De 249 legemiddellistene som ble samstemt tilhørte en pasientpopulasjon med 53% menn og en gjennomsnittsalder på 61 år. Det ble identifisert minst én UO i 59% av legemiddellistene, og gjennomsnittlig antall UOr per liste med UO var 2,4. Hyppigst identifisert UO var ”Bruker annet legemiddel i tillegg til det som er oppgitt på kurven” (56% av totalt antall UOr). Regresjonsanalysen viste at kvinner hadde økt odds for at en UO ble identifisert i legemiddellisten. I tillegg økte oddsen med økt antall legemidler i bruk. Det ble observert en trend for færre identifiserte UOr i legemiddellistene som var dokumentert samstemte sammenlignet med de som ikke var dokumentert samstemte, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Samstemming av legemiddellister etter prosedyre innført ved de aktuelle sykehusene ser dermed ikke ut til å påvirke antall identifiserte UOr ved kontrollmålinger. Konklusjon: Selv om vi observerte en trend der dokumentert samstemte legemiddellister fra avdeling inneholdt færre uoverensstemmelser enn listene som ikke var dokumentert samstemte, var dette ikke statistisk signifikant. Muligvis kan trenden bli signifikant med et større datamateriale. For å øke riktighet av legemiddellister i sykehus i Helse Nord må antakelig prosedyre for LMS enten implementeres bedre eller endres.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7820
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7401
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsfarmasi: 812en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community pharmacy: 812en_US
dc.titleFører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister? En kvantitativ studie ved fire sykehus i Helse Nord RHFen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record