Show simple item record

dc.contributor.advisorSvineng, Gunbjørg
dc.contributor.advisorSundkvist, Elisabeth
dc.contributor.authorHaustreis, Stine-Mari
dc.date.accessioned2015-08-10T06:56:36Z
dc.date.available2015-08-10T06:56:36Z
dc.date.issued2010-05-20
dc.description.abstractUrokinase-type-plasminogen activator reseptor (uPAR) er funnet overuttrykt i organer som har omfattende remodulering av vevet. uPAR har flere ligander, blant annet serine proteasen urokinase plasminogen aktivator uPA, ekstracellulær matrix proteine vitronectin og integriner. uPA aktiveres ved binding til uPAR. Aktiv uPA aktiverer ved binding til uPAR og kan deretter aktivere plasmin som kan degradere en rekke eCM molekyler direkte og direkte ved å binde ECM komponenter og indirekte ved å aktivere MMPer. uPAR fungerer ikke bare som en reseptor for proteaser. Ved å binde integriner påvirker den også cellers migrasjon, adhesjon, differensiering og proliferasjon gjennom intracellulær signalering. Fordi uPAR har disse egenskapene er den vist å være en viktig komponent ved invasiv kreft og metastasering i en rekke kreftformer. I denne oppgaven var målet å studere om overuttrykk av uPAR i oralekreftceller påvirket uttrykket i utvalgte gener og proteiner som er involvert i celle adhesjon, migrasjon og invasjon. Det ble først verifisert at klonene AT-84-EV1, AT84-EV3, AT-84-EV4, AT-84-uPARmedium og AT-84 uPARhøy har ulik mengde uPAR på proteinnivå ved Western blotting og på RNA nivå ved RT- qPCR. Deretter ble RT-qPCR brukt for å avdekke om overutrykk av uPAR i klonene hadde påvirket uttrykket av et utvalg av gener. I tillegg ble det gjort en screen ved bruk av en RT-qPCR basert metode kalt RT2-profiler der mRNA nivået til 84 gener knyttet til kreft ble analysert. Resultatet viser at overuttrykk av uPAR og E-cadherin resulterte i en nedregulering av MMP-9, mens nivåene av uPA, PAI-1,S100A4 og MMP-2 ikke så ut til å være endret. Nedreguleringen av E-cadherin ble også verifisert på proteinnivå ved Westernblot.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7901
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7464
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2010 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728en_US
dc.titleRollen til urokinase plasminogen aktivator reseptoren (uPAR) for uttrykk av molekyler involvert i celle adhesjon, migrasjon og invasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)