Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHernes, Hans-Kristian
dc.contributor.authorVaseli, Johan Martin
dc.date.accessioned2015-08-14T12:38:17Z
dc.date.available2015-08-14T12:38:17Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractDet er nå over 50 år siden den siste store kommunereformen ble gjennomført i Norge. Dette ønsker regjeringen Solberg å gjøre noe med, og har kommet med et forslag til en ny kommunereform. Dermed er kommunestrukturen nok en gang i fokus, og regjeringen har pålagt samtlige kommuner om å inngå i nabo-samtaler med kommunene rundt, for å diskutere mulighetene for en sammenslåing. Man frister med gulrøtter for de kommunene som ønsker en sammenslåing, og har lagt til grunne for at frivillighetsprinsippet skal være en viktig del av prosessen. Vest-Finnmark er en region som ligger helt på toppen av Norge. Her er nabo-samtalene godt i gang, men det er skjær i sjøen. Vest-Finnmark preges av store avstander og spredt befolkning. Dermed er det interessant å se på hvordan lokalpolitikerne tenker om den pågående prosessen. Er det ønskelig med en massiv kommunesammenslåing i regionen? Eller finnes det gode alternativer, slikt som interkommunale samarbeidsprosjekter? Gjennom en spørreundersøkelse som har gått ut til samtlige kommunestyrerepresentanter, og intervjuer med ordførerne i regionen, viser det seg at de er delt i synet på en ny kommunestruktur. De tror man kan få et bedre tjenestetilbud og større fagmiljøer med nye, større kommuner, men geografiske avstander og en bekymring for en økende grad av sentralisering er utfordringer de står ovenfor med en sammenslåing. En økende satsning på interkommunale samarbeidsprosjekter virker til å være et reelt alternativ i regionen.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/7920
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7511
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDSTV-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Sammenlignende politikk: 241en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Comparative politics: 241en_US
dc.title«Alle» vil slå sammen kommunene, men hva ønsker kommunepolitikerne skal skje i Vest-Finnmark? En holdningsundersøkelse blant kommunepolitikere og ordførere i Vest-Finnmark om en ny kommunestruktur og hvilke alternativer som finnesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel