Show simple item record

dc.contributor.advisorBuck, Marcus
dc.contributor.authorSyvertsen, Marianne Lund
dc.date.accessioned2015-08-14T13:06:04Z
dc.date.available2015-08-14T13:06:04Z
dc.date.issued2015-05-29
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker grad av lokalt handlingsrom når det gjelder mineralsaker. Utgangspunktet er at statens mineralsatsing legger et press på kommunene for å godkjenne gruvedrift. Spesifikt blir det foretatt en sammenlikning av beslutningsprosessene i Kvalsund og Kautokeino som omhandlet to konkrete planforslag om gruvedrift. I den førstnevnte kommunen har gruveselskapet Nussir ASA et ønske om oppstart av gruvedrift på Nussir og i Ulveryggen, mens i den sistnevnte kommunen ønsker gruveselskapet Arctic Gold AB gruvevirksomhet i Bidjovagge. Resultatet av beslutningsprosessen var at Kvalsund godkjente oppstart av gruvedrift, mens i Kautokeino stanset prosessen på et tidligere stadium. Samhandlingen mellom sentrum og periferi er den sentrale teorien. For å forklare dette ulike utfallet blir det med utgangspunkt i teori om samhandlingen mellom sentrum og periferi, og tidligere forskning undersøkt hvorvidt de opplevde ulik grad av press. I tillegg blir det drøftet hvorvidt ulike resurser ble mobilisert og grad av mobilisering. Til slutt undersøkes forholdet mellom politikk og administrasjon for å se hvilken grad kommuneadministrasjonen i den enkelte kommune har hatt innflytelse på beslutningen. Hovedfunnet er at grad av handlingsrom varierer mellom kommunene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7923
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7510
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSTV-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectLokalt handlingsromen_US
dc.titleSentrums press mot periferien. En studie av lokalt handlingsrom i mineralutvinningssaker sett i lys av to beslutningsprosesseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)