Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldenæs, Turid
dc.contributor.authorHansen, Lisa Elshaug
dc.date.accessioned2015-08-18T12:34:06Z
dc.date.available2015-08-18T12:34:06Z
dc.date.issued2015-05-12
dc.description.abstractTema i denne masteroppgaven er ledelse i flerkulturelle organisasjoner. Det norske arbeidslivet har i likhet med det norske samfunnet blitt mer kulturelt sammensatt, i betydning av at det har blitt et sted der mennesker fra ulike kulturer møtes og arbeider sammen. Innenfor forskning har man ikke vært opptatt av lederrollen, men av å beskrive og forklare marginaliseringen av innvandringen i arbeidslivet, samt hvilke konsekvenser det har for enkeltmennesket. I denne oppgaven har jeg hatt fokus på lederrollen og forskningsspørsmålet jeg søkte å besvare er som følger; Hvordan utformes lederrollen i en flerkulturell organisasjon, og hva kan forklare denne utformingen? Som metode for oppgaven har jeg anvendt en kvalitativ metode med hovedvekt på organisatorisk autoetnografi. Dette er en lite brukt metode i organisatorisk forskning som gir muligheter for å studere egen organisasjon. Empiridelen i oppgaven er en selvbiografisk beretning om min lederrolle i en flerkulturell organisasjon. Metoden er avslørende for fortelleren og ansatte som blir berørte. Den kan også gi etiske utfordringer knyttet til det å bruke ansatte til egen forskning. Et krav til metoden er å sikre god anonymisering av ansatte. Samtidig gir metoden en unik mulighet til å reflektere over egen lederrolle. Oppgaven baserer seg på et todelt teorigrunnlag. Som teoretisk tilnærming til første del av forskningsspørsmålet har jeg anvendt Hofstedes kulturdimensjoner om nasjonale kulturforskjeller. For å besvare forskningsspørsmålets andre del har jeg vektlagt organisasjonskultur, og da sett i lys av Schein. Analysen viser flere funn i beretningen som samsvarer med teorigrunnlaget. Dette kan være med på å gi troverdighet til beretningen. Hovedfunnene relatert til forskningsspørsmålets første del viser at jeg som leder tar hensyn til Hofstedes fire kulturdimensjoner; maktavstand, usikkerhetsunnvikelse, maskulin versus feminin og individualisme versus kollektivisme, i utøvelsen av lederrollen. Som konklusjon på forskningsspørsmålets andre del viser det seg at det ikke er noe i organisasjonskulturen som har påvirket utformingen av min lederrolle. Min lederrolle er påvirket av våre nasjonale kulturverdier som igjen fører til at jeg må tilrettelegge og ta hensyn til andre ansattes ulike kulturverdier i utøvelsen av lederrollen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/7946
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7529
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en_US
dc.subjectLedelsesteorien_US
dc.subjectflerkulturelleen_US
dc.subjectorganisasjonsteorien_US
dc.titleLedelse i flerkulturelle organisasjoner. En selvbiografisk beretningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record