Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrodin, Ellen
dc.contributor.authorUtne, Elise
dc.date.accessioned2015-09-07T13:01:22Z
dc.date.available2015-09-07T13:01:22Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.description.abstractBakgrunn: Vitamin K-antagonisten warfarin virker antikoagulerende og reduserer risiko for blodpropp. Behandlingen monitoreres ved analysering av Protrombintid (PT-INR) i blod. Med håndholdte instrumenter kan pasienter måle PT-INR og dosere warfarin hjemme (egenkontroll). Studier viser at kvaliteten på slik behandling er minst like god som konvensjonell behandling. Hensikten med denne oppgaven var å sammenlikne kvaliteten på konvensjonell Marevanbehandling med kvaliteten på behandlingen ved egenkontroll hos 56 pasienter under opplæring ved UNN, Helse Nord. Det ble også gjort subgruppeanalyser for å undersøke effekten av opplæring i egenkontroll hos ulike pasientgrupper. Metode: 56 pasienter ble i et strukturert opplæringsprogram over 21 uker lært opp til å måle PT-INR (med instrumentet CoaguChek XS) og dosere warfarin. Tiden pasientene hadde INR-verdier i terapeutisk område (TTR, prosent) ved konvensjonell behandling før opplæring, ble sammenliknet med TTR under opplæring i egenkontroll. Dette ble gjort for alle pasientene samlet, og for subgrupper av pasienter. Resultater: Gjennomsnittlig TTR var 78,1% ved konvensjonell behandling og økte signifikant de to første ukene av opplæring til 84,9% (95% KI for differanse 1,2-12,5, p=0,018). I de neste 19 ukene, samt hele opplæringsperioden totalt, var det en ikke-signifikant økning i TTR sammenliknet med konvensjonell behandling. Pasienter med TTR ved konvensjonell behandling <90% fikk en signifikant økning av gjennomsnittlig TTR under hele opplæringsperioden på 8% (95% KI for differanse 1,7-14,0, p=0,014). Differansen økte ytterligere med synkende TTR ved konvensjonell behandling. Pasienter ≥55 år og TTR ved konvensjonell behandling <90 % fikk en signifikant økning av TTR under hele opplæringsperioden på 11% (95% KI for differanse 2,9-19,2, p=0,010). Resultater: Målt med TTR vurderes opplæringsprogrammet ved UNN Helse Nord å være av god kvalitet der pasientene får minst like god antikoagulasjonsbehandling som ved konvensjonell behandling. Subgruppeanalyser viser at pasienter med dårlig regulert antikoagulasjonsbehandling, herunder også innbefattet eldre pasienter, kan ha godt utbytte av opplæring i egenkontroll.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8014
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7605
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Hematologi: 775en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Hematology: 775en_US
dc.titleEgenkontroll av Marevanbehandling ved UNN, Helse Norden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel