Show simple item record

dc.contributor.advisorRisør, Torsten
dc.contributor.authorSkorpen, Maren
dc.date.accessioned2015-09-08T13:59:35Z
dc.date.available2015-09-08T13:59:35Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.description.abstractI dette arbeidet er det foretatt systematiske litteratursøk for å undersøke forekomst av spiseforstyrrelser blant medisinstudenter. Under dette temaet har arbeidet tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Spiseforstyrrelser blant medisinstudenter: Er det høyere forekomst av spiseforstyrrelser blant medisinstudenter sammenliknet med andre studentgrupper? Hva fører til at unge mennesker utvikler spiseforstyrrelser, og finnes det særlige karaktertrekk hos medisinstudenter som gjør at de i større grad er sårbare for å utvikle spiseforstyrrelser? Prevalens av anoreksi og bulimi ble ikke funnet å være høyere blant medisinstudenter sammenliknet med andre studenter. Det ser imidlertid ut til at flere medisinstudenter enn andre studenter viser risikoatferd for spiseforstyrrelser, som igjen kan føre til utvikling av diagnosene anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Risikofaktorer for spiseforstyrrelser er blant annet genetiske og familiære faktorer, spesifikke karaktertrekk som perfeksjonisme, høyt arbeidspress, samt sosiale og kulturelle faktorer. Det er flest kvinner som rammes av spiseforstyrrelser og forekomsten er høyere i den vestlige delen av verden. Medisinstudenter beskrives i den følgende litteraturen som middels pliktoppfyllende og middels nevrotiske. Videre er de i følge litteraturen utadvendte, elskverdige og lette å like. Av karaktertrekk som kan disponere for spiseforstyrrelser nevnes perfeksjonisme, et karaktertrekk som forekommer hos medisinstudenter i moderat grad sammenlignet med andre studentgrupper. Underrapportering er en stor kilde til feil i litteraturen som omhandler spiseforstyrrelser. Dette har flere mulige årsaker, men en stor del av forklaringen ligger i at fornektelse er en del av disse sykdommenes natur.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8025
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7611
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en_US
dc.titleSpiseforstyrrelser blant medisinstudenteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)