Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØian, Pål
dc.contributor.authorStenmo, Ida
dc.date.accessioned2015-09-08T14:22:09Z
dc.date.available2015-09-08T14:22:09Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.description.abstractBakgrunn: Uterusruptur er en sjelden, men alvorlig hendelse som kan oppstå i svangerskapet og spesielt under fødselen. Tidligere keisersnitt er den viktigste risikofaktoren for uterusruptur. Tilstanden kan medføre alvorlige komplikasjoner for både mor og barn. Hensikten med studien var å undersøke alle tilfellene av uterusruptur ved Kvinneklinikken UNN i en tiårsperiode, for å kartlegge forekomst, risikofaktorer knyttet til tilstanden og undersøke hvilke komplikasjoner som oppstod hos mor og barn. På bakgrunn av funn i studien, vurdere om det er behov for å justere fødeavdelingenes rutiner ved fødsel, særlig hos kvinner med tidligere keisersnitt. Materiale og metode: En deskriptiv studie som har undersøkt tilfellene av uterusruptur ved Kvinneklinikken UNN, avdeling Tromsø, Harstad og Narvik, i perioden 01.01.04 – 31.12.13. Studien inkluderte 23 tilfeller av uterusruptur. Data er hentet fra journaler i DIPS og Partus. Resultater: Blant 20 499 fødsler ble det funnet 23 tilfeller av uterusruptur. Det gir en insidens på 11,2 rupturer per 10 000 fødsler. Det var to tilfeller med ruptur før start av fødsel og 21 tilfeller med ruptur under fødsel. Alle kvinnene med unntak av én hadde gjennomgått et tidligere keisersnitt. Hos 14 kvinner ble det foretatt induksjon av fødsel med prostaglandiner eller stimulering av rier med oksytocin. Det var 5 kvinner som fikk både prostaglandiner og oksytocin. Komplikasjoner oppstod hos 56,5% av kvinnene med uterusruptur. Blødning var komplikasjonen som forekom hyppigst. Det var ingen maternelle dødsfall. Blant barna som ble født der mor hadde uterusruptur, var det 30,4% som hadde en eller flere komplikasjoner. Apgar score ≤ 5 ble funnet hos 8 barn etter ett minutt, hos 4 barn etter 5 minutter og hos to barn etter 10 minutter. Det var to barn som døde, og det var barna med Apgar score ≤ 5 etter 10 minutter. Ingen barn fikk varige sekvele. Konklusjon: Uterusruptur er en sjelden hendelse, men på grunn av de alvorlige komplikasjonene det kan medføre, er det viktig å være oppmerksom på tilstanden. Dette gjelder særlig hos kvinner med tidligere keisersnitt. Funn i denne studien tyder på økende forekomst av uterusruptur ved Kvinneklinikken UNN. Det vil være viktig å observere forekomst av uterusruptur i årene som kommer, slik at fødeavdelingene kan optimalisere sine rutiner og dermed kunne forebygge alvorlige svangerskapskomplikasjoner som uterusruptur.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8028
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7614
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleUterusruptur ved UNN 2004-2013 - en deskriptiv studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)