Show simple item record

dc.contributor.advisorKlingenberg, Claus
dc.contributor.authorRønnåbakk, Trine
dc.contributor.authorLomsdal, Renate Garshol
dc.date.accessioned2015-09-08T14:47:08Z
dc.date.available2015-09-08T14:47:08Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.description.abstractBakgrunn: WHO definerer prematur fødsel som alle levendefødte før fullførte 37 svangerskapsuker. Av alle levendefødte i Norge ble ca. 5,5 % født for tidlig i 2013. Dette utgjør ca. 3300 barn. De senere årene har det vært en stor utvikling innen nyfødtmedisin. Dette har ført til at flere for tidlig fødte reddes og blant de som overlever får færre komplikasjoner. Premature har likevel en betydelig høyere risiko for å utvikle komplikasjoner enn fullbårne barn, og generelt er komplikasjonene økende med redusert svangerskapsalder. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie om premature barn. Hensikten med oppgaven er å oppsummere komplikasjoner, behandling og prognose hos for tidlig fødte barn. Videre ønsker vi å belyse de etiske aspektene som påvirker avgjørelsen om å starte behandling, unnlate å starte behandling eller avslutte behandling. Resultat: Å predikere et barns utfall for død og senskader er vanskelig. Barnet kan fødes ekstremt prematurt, meget prematurt eller bare litt prematurt. Barnet kan overleve eller dø. Hvis barnet overlever vil det kunne ha varierende grad av funksjonshemming eller ingen skade. Noen barn som fødes for tidlig vil få god livskvalitet, mens andre vil få redusert livskvalitet. Det er ulikt hvordan familien vil mestre den nye situasjonen, noe vil tilpasse seg raskt, andre vil trenge lengre tid. Når man står over vanskelige etiske valg som å starte, fortsette eller avslutte behandling av for tidlig fødte barn må man trekke inn elementer fra flere ulike etiske retninger, samt de faglige perspektivene. Konklusjon: Det er mange usikkerhetsmomenter i behandling av for tidlig fødte barn, og deres fremtidige prognose. Det er derfor nødvendig med mer forskning for å kunne bestemme hvor behandlingsgrensen skal gå.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8031
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7610
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleDet premature barn - Problemstillinger og etiske verdieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record