Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Heidi
dc.contributor.authorEsaiassen, Margrethe
dc.contributor.authorØstli, Jens
dc.contributor.authorNøstvold, Bjørg Helen
dc.contributor.authorPleym, Ingelinn Eskildsen
dc.contributor.authorReynisson, Eyjólfur
dc.contributor.authorSkjelvareid, Martin Hansen
dc.contributor.authorHeia, Karsten
dc.date.accessioned2015-10-06T08:46:55Z
dc.date.available2015-10-06T08:46:55Z
dc.date.issued2014-10-16
dc.description.abstractVed å ha et enkelt verktøy til bruk ved vurdering av kvalitet på fisk i disk kan man sikre at fisk som tilbys forbrukerne har god kvalitet. Det er imidlertid vanskelig å måle fiskekvalitet. Samtidig er det behov for et verktøy for å evaluere kvaliteten på fisken som omsettes. Butikkansatte har behov for å vurdere om fisken holder god nok kvalitet ved mottak og når den skal legges i disken. Mattilsynet vurderer fisk ved tilsyn, og Forbrukerrådet trenger gode metoder ved sine kampanjer for evaluering av fiskedisker. Det er viktig å ha et felles verktøy til bruk ved slik kvalitetsvurdering, og målet med dette arbeidet er å utvikle målemetoder som kan benyttes av både næring og tilsynsmyndigheter. For å komme fram til et felles verktøy for kvalitetsvurdering av fersk fisk ble det beskrevet et prosjekt inndelt i to faser. I fase 1, som denne rapporten beskriver, er tre utvalgte metoder evaluert/videreutviklet for å kunne inngå i et større studium (Fase 2) hvor metodene skal evalueres og korreleres mot forbrukeroppfatning av kvalitet på torsk og laks. Ved å korrelere resultatene fra målemetodene med forbrukernes oppfatning av når fisken er av god nok kvalitet eller ikke, kan man sikre at fisken i disken har riktig kvalitet, og at ikke god vare kasseres unødig. Metodene som er valgt ut i Fase 1 er a) sensorisk vurdering, b) bestemmelse av bakterien Photobacterium phosphoreum, samt c) bruk av nærinfrarødt/synlig lys spektroskopi. I denne fasen av prosjektet er også oppfatninger om bruk av kvalitetsgradering og muligheter til å differensiere på kvaliteten til ferske fiskeprodukter diskutert, og anbefalingen er å benytte bare to kvalitetskategorier for fersk fisk. Til slutt er det gjennomført en pilotundersøkelse med et lite antall konsumenter. Pilotundersøkelsen ble gjennomført for innledende vurdering av metodikken; om metodene har potensial for å avspeile forbrukeroppfatninger. Resultatene fra Fase 1 viser at metodene, med mindre modifikasjoner, er rede for å inngå i en stor-skala forbrukertest for endelig avklaring av deres egnethet og optimalisering som felles verktøy for kvalitetsvurdering av torsk og laks.en_US
dc.descriptionOppdragsgiver: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1164735
dc.identifier.isbn978-82-8296-233-9
dc.identifier.isbn978-82-8296-234-6
dc.identifier.issn1890-579X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8191
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7774
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesNofima Rapport 42/2014en_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectMåling av fiskekvaliteten_US
dc.subjectsensorisk vurderingen_US
dc.subjectspektroskopien_US
dc.subjectforbrukeroppfatningen_US
dc.subjectVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Fiskerifag: 920en_US
dc.subjectVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920en_US
dc.titleVerktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapporten_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.typeForskningsrapporten_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record