Show simple item record

dc.contributor.advisorSeternes, Ole Morten
dc.contributor.authorAghdam, Mohammad Reza Fatholahzadeh
dc.date.accessioned2013-03-27T09:06:31Zen_US
dc.date.accessioned2015-11-06T13:59:12Z
dc.date.available2015-11-06T13:59:12Z
dc.date.issued2011-06-06
dc.description.abstractCellesyklus er sekvensen av hendelser som produserer to datterceller fra en celle. Cellesyklus er en reguleringsprosess som er nøye kontrollert og regulert av såkalte cyklinavhengig kinaser (CDK). Protein fosforylering er en kontrollmekanisme som regulerer de fleste aspekter av cellulært liv som for eksempel signaloverføring, metabolisme og cellesyklus progresjon. Enzymene som katalysere fosforyleringen kalles for proteinkinaser. Ekstracellulær signalregulert kinase-3 (ERK3) er en atypisk mitogen aktivert protein kinase (MAPK) som reguleres av proteinstabilitet. Funksjonen til ERK3 er enda ikke kjent, men det er vist at ERK3 deltar i en rekke biologiske prosesser inkludert cellesyklus progresjon og celledifferensiering. MAPK aktivert protein kinase-5 [MAPKAPK-5 eller MK-5], også betegnet som PRAK (p38-regulert/aktivert kinase) er en kinase som interagerer med ERK3. De fysiologiske betydningene av den spesifikke interaksjon mellom ERK3 og MK5 er enda ikke klarlagt. Våre tidligere studier har vist at MK5 er viktig for regulering av ERK3 protein stabilitet og at ERK3 kan aktivere MK5. I denne oppgaven ønsket vi å undersøke om MK5 lik ERK3 har en funksjon i cellesyklus progresjon. Vi har lagd Hela cellelinje som uttrykker et shRNA, som spesifikt nedregulerer utrykk av MK5. Slik kunne vi få undersøkt om MK5 er nødvendig for cellesyklus progresjon i Hela celler. Dette gjorde vi ved å analysere proliferering og vekst av Hela celler i nærvær og fravær av MK5. Induksjon av shRNA fra en tetracylin indusert promoter eller transfeksjon med plasmidvektor ble utført for henholdsvis å slå ut og gjennomføre utrykk av MK5. Forandring av proteinutrykk ble undersøkt ved hjelp av Western blott. Resultatene i denne studien viser at nedregulering av MK5 i Hela celler fører til økt celledeling. Vi observerer også at nedreguleringen av MK5 kan føre til økt MYC nivå i celler som kan igjen forklare den økende celleveksten. Dette bekrefter tidligere funn som indikerer at nedregulering av MK5 fører til økt nivå av proto-onkogenet MYC.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8262
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7843
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDFAR-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Pharmacology: 728en_US
dc.titleEn rolle for MK5 i cellesyklus-progresjon?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record