Show simple item record

dc.contributor.advisorBull, Tove
dc.contributor.authorNilsen, Johanne Andrea Engstad
dc.date.accessioned2015-11-26T09:02:29Z
dc.date.available2015-11-26T09:02:29Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.description.abstractI denne masteravhandlinga har jeg undersøkt om bygdas kvenske bakgrunn betyr noe for ungdommene i Skibotn i dag? I så fall – hva betyr den, og på hvilken måte kommer kvensk identitet og kultur til uttrykk i ungdommenes liv og virke? Ved hjelp av kvalitativ metode, det vil si bruk av sosiolingvistisk intervju, har jeg undersøkt fenomenet blant 16 ungdommer i bygda. Svarene ungdommene gav, viser at de ikke identifiserte seg som kvenske, og at de ikke hadde noen følelse av kvensk etnisitet; de oppfatter seg som norske, først og fremst. Hva dette kan ha å si for framtidsutsiktene for kvensk språk og kultur i Skibotn, er vanskelig å svare på, men resultatene viser at revitaliseringsstrev blant ungdommen i Skibotn i dag ikke vinner frem. Det er likevel viktig å påpeke at de holdningene ungdommene gav uttrykk for, raskt kan endre seg, og at resultatene ikke bør tolkes som en profeti om språk- og kulturdød i Skibotn. Avhandlinga har også et didaktisk perspektiv, der jeg har reflektert over temaet i skolesammenheng. Jeg drøfter hvordan en kan arbeide med kvensk språk og kultur i norskfaget i skolen, og prøvde ut et undervisningsopplegg i to klasser på Skibotn skole. Resultatene viser om lag det samme som resultatene fra datamaterialet; selv om elevene uttrykte seg positivt om å arbeide med temaet i skolen, gav de tilbakemelding om at det var lite relevant for dem selv.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8290
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7873
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDNOR-3980en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en_US
dc.titleEn kvalitativ studie av ungdommers meninger om kvensk språk og kultur i Skibotn. Er ungdom i Skibotn arvtakere av kvensk språk og kultur?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record