Show simple item record

dc.contributor.advisorWidström, Eeva
dc.contributor.advisorJohnsen, Jan-Are Kolset
dc.contributor.advisorByrkjeflot, Lars Inge
dc.contributor.advisorDingsør, Endre
dc.contributor.authorNordgård, Magna Borg
dc.contributor.authorNordås-Johansen, Silje
dc.date.accessioned2015-12-16T14:47:03Z
dc.date.available2015-12-16T14:47:03Z
dc.date.issued2015-05-11
dc.description.abstractIntroduksjon: Troms og Nordland er nabofylker som de siste 30 årene har gjort ulike valg vedrørende organisasjons- og ledelsesstruktur i Den offentlige tannhelsetjenesten. Hensikten med studien er å redegjøre for de respektive organisasjons- og ledelsesstrukturene i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Nordland fylke. Vi vil belyse likheter og forskjeller ved disse, med fokus på lederstillinger. Material og metode: Studien er gjennomført som en litteraturstudie, der informasjonen i hovedsak er hentet fra nettbaserte kilder; herunder Regjeringens hjemmeside, Statistisk sentralbyrå, samt fylkeskommunenes egne nettsider. Vi har også tilegnet oss informasjon gjennom intervjuer med de øverste lederne for de respektive tannhelseetatene, hovedsakelig via e-postkorrespondanse. I tillegg har vi fått innsyn i dokumenter i fylkeskommunenes arkiv. Resultater: Når vi sammenligner fylkene Troms og Nordland ser vi forskjeller i geografi og innbyggertall, antall byer og antall kommuner. Vi ser at både Troms og Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform, og at begge tannhelseetatene har en politisk og en administrativ leder. Både Troms og Nordland er inndelt i tannhelsedistrikter med egen ledelse. I Troms har alle større klinikker en klinikksjef. Tannklinikkene i Nordland deles inn i klinikkområder, hvor hvert område har en klinikksjef. I Troms ønsker man en tannlege i alle lederstillinger, mens man i Nordland har gått bort ifra dette kravet, og vektlegger i stedet lederegenskaper. I begge tannhelseetatene ser man altså tre ulike ledernivåer. Både Troms og Nordland har gjennomgått en rekke omorganiseringer i de senere år, særlig med tanke på ledersatsning. Resultatet av endringene er mest tydelige i Nordland, hvor vi i dag ser en mer desentralisert organisering enn tidligere. Konklusjon: Vår oppfatning er at Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og Nordland er komplekse organisasjoner i stadig utvikling. Vi opplever styrker og svakheter ved begge organisasjonsstrukturene, og mener at organisasjonene på tross av ulike forutsetninger gir et tilfredsstillende tannhelsetilbud.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8310
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7891
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDODO-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsodontologi: 802en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community dentistry: 802en_US
dc.titleOrganisering av tannhelsetjenesten i Troms og Nordland; To nærliggende fylker i Nord-Norge med ulike løsningeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record