Show simple item record

dc.contributor.advisorÖrtengren, Ulf
dc.contributor.authorSvendsen, Ingunn Gabrielle
dc.contributor.authorSvendsen, Hilde Kristine
dc.date.accessioned2015-12-16T14:52:40Z
dc.date.available2015-12-16T14:52:40Z
dc.date.issued2015-04-27
dc.description.abstractMål med studien: Denne litteraturstudien ble gjennomført for å undersøke den kliniske prestasjonen til 4 vanlige resinsementer ved sementering av onlay, kroner og broer fremstilt av oksidkeram, metallkeram og glasskeram. Material og metode: Litteratursøket ble gjort på den medisinske databasen PubMed basert på to definerte hypoteser. Ønsket var å finne kliniske, prospektive, randomiserte og kontrollerte studier som møtte definerte inklusjonskriterier. Dataekstraksjon på de utvalgte studiene ble gjort, registrert i tabeller og innsamlet data ble analysert for å besvare hypotesene. Resultater: Fjorten studier av totalt 472 ble inkludert og analysert. Panavia™ og Variolink® var de vanligst brukte sementene. Alle studier viste høy overlevelse hva gjelder konstruksjonene. De hyppigst registrerte komplikasjonene var materialfraktur (2,6%). Komplikasjonene var i de fleste tilfeller vanskelig å relatere direkte til den brukte sementen. Konklusjon: Den første hypotesen; at resinbaserte adhesivsementer er bedre eller like bra som sinkfosfatsement ved sementering av metallkeramiske og oksidkeramiske konstruksjoner kan til en viss grad understøttes. Panavia™ og RelyX™ Unicem oppviste høy klinisk overlevelse for sementering av oksidkeramiske konstruksjoner. I metallkeramgruppen ble det i denne litteraturstudien ikke funnet et tilstrekkelig antall rapporter som møtte kriteriene satt for inklusjon og denne delen av hypotesen kunne derfor ikke besvares. Den andre av hypotesene i denne studien; at det vil gi like godt klinisk resultat uansett hvilken resinbasert sement en bruker ved sementering av glasskeramer, kan ikke besvares da kun én av sementene oppviste nok dokumentasjon. Variolink® II er den mest studerte av de 4 undersøkte sementene og denne viste god klinisk prestasjon.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8311
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7892
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDODO-3901en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical dentistry disciplines: 830en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830en_US
dc.titleVurdering av den kliniske prestasjonen til 4 vanlig brukte polymerbaserte resinsementer- en litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)