Show simple item record

dc.contributor.advisorPaulgaard, Gry
dc.contributor.authorThorsen, Anna
dc.date.accessioned2016-01-05T12:13:07Z
dc.date.available2016-01-05T12:13:07Z
dc.date.issued2015-11-02
dc.description.abstractOppgaven handler om russiske studenter på Universitetet i Tromsø, som tidligere har vært elever på Den Norsk-Russiske Videregående Skolen (NRS) i Murmansk, Russland. NRS er et resultat av samarbeid om internasjonal studentutveksling mellom Troms fylkeskommune og Murmansk fylke. På NRS går 10 russiske elever og 10 norske elever i samme klasse i ett studieår og følger VG3 programmet . Russiske elever tar et intensivt kurs i norsk på skolen. Etter beståtte eksamener får alle elevene generell studiekompetanse, noe som innebærer at de russiske elevene kan søke om studieplasser på universiteter i Norge. Mange av dem velger å ta høyere utdanning på Universitetet i Tromsø (UiT). Som elever på NRS og deretter som studenter på UiT, får de opplevelser som står i kontrast til deres erfaringer fra skoletiden i Russland. I samhandlingen med sine norske medelever på NRS, medstudenter på UiT og andre nordmenn i ulike sammenhenger i daglig livet erfarer de ofte kontraster med de sosiale praksiser de ble vant til på hjemstedet i Russland. I den oppgaven vil jeg å studere hvordan deltakelse i dette internasjonale (interkulturelle) utvekslingsprogrammet kan øke innsikt i norsk kultur hos de russiske studentene? Og hvordan kan slik deltakelsen gi en økt forståelse av en selv og bevissthet på egen kultur? I analysen anvender jeg sosiokulturelle teori om læring og Wengers sosiale teori om læring i praksisfellesskaper, som vektlegger at læring er situert og sosialt distribuert gjennom menneskelig samhandling. Begrepet habitus (Bourdieu), ontologisk trygghet og selvrefleksivitet (Giddens) utdyper det sosiokulturelle perspektivet i den oppgaven. Jeg tar utgangspunktet for analysen av ulikheter mellom utdanningssystemer i Norge og Russland i komparativ pedagogikk, som studerer utdanningssystemer i deres uløselig tilkopling til sosiokulturelle kontekster i ulike land.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8339
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7923
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3900en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US
dc.titleInterkulturell studentutveksling: ny forståelse av andre og en selv. En studie av læringsprosesser hos russiske elever / studenter i deres møte med nytt utdanningssystem og nye sosiokulturelle konteksteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)