Show simple item record

dc.contributor.advisorBeddari, Ellinor
dc.contributor.authorSkagen, Therese Katrin Furnes
dc.date.accessioned2016-01-05T13:35:50Z
dc.date.available2016-01-05T13:35:50Z
dc.date.issued2015-09-30
dc.description.abstractTemaet for studien var spedbarnskolikk. Dette fordi det var ønskelig å få mer kunnskap om hvordan helsesøstre jobber med familier som opplever spedbarnskolikk. Det er en kvalitativ studie inspirert av en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Det ble gjennomført intervjuer med fire helsesøstre og studiens problemstillingen var; "hvordan møter helsesøstre familier hvor et spedbarn har kolikk?". Den teoretiske referanserammen består av den sykepleiefaglige verdien omsorg, samt teori fra det helsefremmende og forebyggende arbeid. Ett av studiens funn var at helsesøstrene i utgangspunktet vektlegger å definere kolikk ut fra en teoretisk grunnforståelse. Det kom imidlertid også frem at de ikke nødvendigvis forholder seg til definisjonen i praksis. Ett annet funn var at det jobbes ut fra forskjellige syns på årsakssammenhenger. Noen jobber mer ut fra kolikk som et relasjonelt problem, og har dermed fokus på samspill og tilknytning, mens andre har mye av fokuset på kolikk som en mage/tarm-dysfunksjon og gir råd til foreldrene ut fra det. Det kom også frem at det kan være vanskelig å fremme mestring hos foreldrene dersom foreldrene er utslitte og har problemer med å finne noe positivt i situasjonen.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8342
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7924
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3903en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.title"Å jobbe med spedbarnskolikk." En kvalitativ studie av helsesøsters erfaringer med spedbarnskolikken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)