Show simple item record

dc.contributor.advisorObstfelder, Aud
dc.contributor.advisorNorbye, Bente
dc.contributor.authorBugge, Eirin Flak
dc.date.accessioned2016-02-04T11:44:19Z
dc.date.available2016-02-04T11:44:19Z
dc.date.issued2015-09-30
dc.description.abstractTverrfaglig samarbeid er veldig aktuelt innenfor helsetjenesten, og er fastlagt i lovverk og omtalt i andre politiske dokumenter som er knyttet opp mot helsetjenesten. Hensikten med denne masteroppgaven er å belyse hva studenter som har deltatt i praksis i tverrfaglige studentteam beskriver som egen yrkesutøvelse. Tverrfaglige studentteam ble arrangert av et pilot¬prosjekt ved Universitetet i Tromsø som jeg hadde et samarbeid med. Det teoretiske utgangspunktet er kunnskapsbasert praksis og situert læring. Videre er også forskning på tverrfaglige studentteam en del av det teoretiske utgangspunktet. Det er benyttet en kvalitativ tilnærming, og datamaterialet består av syv individuelle intervjuer, et gruppeintervju og tre ikke-deltagende observasjoner. Dataanalysen ble gjennomført med utgangspunkt i kvalitativ innholdsanalyse. Dataene viser at ergoterapistudentenes yrkesutøvelse er todelt. Det ene handler om det spesifikke ved ergoterapifaget, det andre om aspekter ved å samarbeide. Det ses også antydninger til at dette fører med seg en bevissthet blant de andre profesjonene om hva ergoterapeuter kan og gjør, noe som kan være med å synliggjøre faget ytterligere i fremtiden. Analysen viser at ergoterapistudenter som har deltatt i tverrfaglige studentteam har en stor del av den kompetansen som Meld. St. nr. 13 (2011–2012) Utdanning for velferd søker, nemlig en profesjonsutøver med profesjonsspesifikk kunnskap som også er en velferdsarbeider.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/8433
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_8000
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.title”Rollen min ble mye viktigere enn jeg noen gang før har opplevd”. En kvalitativ studie av ergoterapistudenter i tverrfaglig studentteamen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record